26.2 C
Jindřichův Hradec
16.07. 2024
Sociální podniky

glue+more s.r.o. – sociální podnik Nová Bystřice

glue+more s.r.o. - sociální podnik

glue + more s.r.o.
Co se skrývá za tímto názvem ???

„lepení + více s.r.o.“
Lepíme a skládáme papírové krabičky, obálky, kartony, rozesíláme poštovní zásilky, nalepujeme vzorky zboží atd.

glue + more s.r.o. je registrovaný sociální podnik,
který zaměstnává zdravotně postižené osoby (tj. se změněnou pracovní schopností a invalidní důchodce)

Co děláme

Naši zaměstnanci kompletují reklamní předměty z papíru nebo kartonu, např. lepí různé papírové krabičky pomocí oboustranné lepicí pásky, tekutého, vodou ředitelného lepidla, popř. i pouhým ohýbáním papíru. Kompletují různé papírové desky ohýbáním a oboustrannou lepicí páskou, vkládají reklamní předměty či letáky do obálek, kompletují různé reklamní stojánky, kontrolují např. krabičky, zda jsou dobře slepené a bez tiskových chyb, opravují krabičky – dolepují je, lepí vzorky na letáky, do desek či brožurek.

Pracovní úkony se mění dle druhu zakázky, nejedná se o monotónní práci. Je možno pracovat vsedě nebo u práce i stát, popř. polohy střídat.

Zaměstnanci si musí ke svému pracovnímu stolu přinést materiál, zpracovat ho a zabalit většinou do kartonů podle přání zákazníka. Na konci pracovní doby si po sobě musí pracoviště uklidit.
Zaměstnáváme manuálně zručné ženy i muže.

Zaměstnanci pracují většinou v úkolu, ale i hodinově, podle charakteru práce. Úkol je přizpůsoben stupni onemocnění zaměstnanců.

Mezi zaměstnanci máme osoby zdravotně postižené (osoby zdravotně znevýhodněné i osoby ve III. stupni invalidity) nejčastěji s problémy s páteří, astmatiky, diabetiky, s poruchou sluchu, po onkologickém onemocnění.

Náš nový projekt

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKU GLUE+MORE S.R.O.
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003422
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem předkládaného projektu je rozšíření sociálního podniku glue+more s.r.o. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám v objektu vlastněném sociálním podnikem a tím k navýšení prostorové kapacity rukodělného podniku, která je nyní nedostatečná.

Sídlo společnosti:

Ústrašín 5
393 01 Pelhřimov
www.gluemore.com
[email protected]
pan David Novotný, tel. 777 765 629

Pobočka 1:

Hradecká 397
378 33 Nová Bystřice
okr. Jindřichův Hradec
[email protected]
paní Zuzana Hojnová, tel: 734 442 866
paní Nikola Szabóová, tel: 734 442 866

Pobočka 2:

Žihle 299
33165 Žihle
okr. Plzeň sever
[email protected]
paní Věra Petrásková, tel. 777 765 663

Pobočka 3:

Budějovická 1052
675 31 Jemnice
okr. Znojmo
[email protected]
paní Martina Žákovská, tel. 605 247 039

Mapa – pobočka Nová Bystřice