10.3 C
Jindřichův Hradec
25.05. 2024
Články

Jindřichohradečáci vytřídili nejvíce spotřebičů

Město Jindřichův Hradec dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru vyřazených elektrozařízení KS ELEKTROWIN a.s. za období 1.8.2017 – 31.7.2018 v kategorii: nejvyšší výtěžnost všech zpětně odebraných spotřebičů v kategorii obec nad 10 000 obyvatel. Celková výtěžnost EEZ za toto období byla 3,92 kg na obyvatele.

Za první místo tak město Jindřichův Hradec obdrželo od kolektivního systému Elektrowin, který se zabývá sběrem a zpracováním vysloužilých elektrospotřebičů, odměnu ve výši 30.000 Kč.

Jindřichohradečáci vytřídili nejvíce spotřebičů