Aktuálně

Jindřichohradecký kolos – Sousoší Nejsvětější Trojice / Nanebevzetí Panny Marie (800 let Jindřichova Hradce #7)

Nejmonumentálnější sochařské dílo na území města se nalézá na náměstí Míru a vzniklo díky místnímu poštmistrovi Ondřeji Josefu Bayerovi (1708–1778), který v roce 1764 inicioval stavbu velkolepého sousoší na spojnici historických dopravních tepen – Rybnické a Panské ulice na místě, kde dříve stával pranýř. Projekt byl svěřen sochaři Matouši Strachovskému (1725–1774), který “jindřichohradecký kolos” vytvářel v letech 1764–1766. Bayera, donátora nové dominanty náměstí dodnes připomíná latinský nápis na dříku pomníku. Další nápisy se nacházejí i na jeho stranách a společně vytvářejí chronogram. Součet římských číslic udává letopočet 1764 – rok zahájení prací. Sousoší bylo dokončeno a vysvěceno 30. listopadu 1766.

Celou, dvacet metrů vysokou dominantu vystavěl Strachovský na symbolice trojky – trojjedinosti Boha, s trojúhelníkovitým půdorysem nasměrovaným tak, že jedna část je obrácena k jezuitské koleji, druhá k sídlu vrchnosti a třetí k radnici a městu. Sousoší je děleno do tří pater, přičemž z rohů každého patra vystupují konsoly osazené postavami světců. Nejspodnější patro má navíc tři výklenky se sochami sv. Rozálie, ochránkyně proti moru, sv. Anny s Pannou Marií a sv. Josefa s malým Ježíškem. Prostor na vršcích obloukových říms zaplnili andílci se symboly ctností: lásky v podobě srdce, naděje jako kotvy a víry jako kříže.

Jindřichohradecký kolos - Sousoší Nejsvětější Trojice / Nanebevzetí Panny Marie (800 let Jindřichova Hradce #7)
Kolorovaná dobová fotografie sousoší z počátku 90. let 19. století ještě s původními kašnami.
Jindřichohradecký kolos - Sousoší Nejsvětější Trojice / Nanebevzetí Panny Marie (800 let Jindřichova Hradce #7)
Fotografie spodní části sloupu po Kotěrově úpravě v roce 1903.
Jindřichohradecký kolos - Sousoší Nejsvětější Trojice / Nanebevzetí Panny Marie (800 let Jindřichova Hradce #7)
Lešením obestavěný jindřichohradecký kolos při opravách v roce 1940.

Ve svislé ose se sloup dělí do skupin svatých. Na ose orientované k jezuitům je dole bojovník proti kacířství sv. Jiří, nad ním spoluzakladatel jezuitského řádu sv. František Xaverský a držitel zpovědního tajemství sv. Jan Nepomucký. Směr k radnici obsadil patron českých zemí sv. Prokop, patron města sv. Hippolyt a nejvýše ční socha ochránce proti požárům sv. Floriána. Na rohu obrácenému směrem k domu poštmistra Bayera je umístěna socha sv. Vojtěcha, socha sv. Expedita, patrona poštovnictví, a nad ním nejvyššího zemského patrona sv. Václava. Nad svatými se nacházejí sochy tří archandělů. Vrchol sloupu tvoří výjev Korunování Panny Marie s postavami Boha Otce a Boha Syna. Nad nimi se vznáší holubice – Duch Svatý, a proto bývá toto sochařské dílo nejčastěji označováno jako sloup Nejsvětější Trojice, což tvrdí i nápis na jeho čelní straně. Na toto pozoruhodné dílo byly použity dva druhy kamene. Hmota dříku byla vystavěna ze žulových kvádrů a na sochařskou výzdobu použil dačický umělec měkký vápenec.

Za své existence prošla památka několika úpravami a restaurátorskými zásahy. První se odehrála již ve 20. letech 19. století, kdy byly architektem Josefem Schafferem zhotoveny tři kašny. Rozsáhlá renovace proběhla v roce 1872 nadací spolku Vesna. Novou podobu spodní části vtiskl v roce 1903 architekt Jan Kotěra, podle jehož návrhu byly kašny odstraněny a sloup dokola doplněn schodištěm se sloupky a řetězem. V roce 1940 kolos kompletně opravil sochař Karel Zentner. Opravu upomíná publikace vydaná spolkem Přátelé starého Jindřichova Hradce. Již v roce 1954 muselo město přistoupit k novým opravám a v 90. letech 20. století pak k radikálnímu restaurátorskému zásahu, při němž byly ohrožené sochy nahrazeny kopiemi a originály umístěny do muzea. V této podobě můžeme sousoší vidět i dnes.

Jakub Valášek (zdroj – Informační centrum Jindřichův Hradec)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít