17.6 C
Jindřichův Hradec
21.05. 2024
Články

Městské hradby v Jindřichově Hradci

Stavba městského opevnění započalo v první polovině 14. století a pokračovalo až do počátku 16. století.  Přístup obstarávaly tři brány. Většina hradeb postupně zanikla.

Vedle opevnění, které chránilo hrad, mělo své hradby, budované od 13. století i vnitřní město. Hradby doplňovaly hranolové věže a okrouhlé bašty. Dodnes se zachovala jejich část nad Vajgarem, pod zadní frontou domů na náměstí Míru.Minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele - Muzeum Jindřichohradecka Od minoritského kláštera (vedle kostela sv. Jana Křtitele), kde se dochovaly zbytky parkánu i hradeb, pokračovalo opevnění nahoru směrem ke Střelnici. Tady stávala Pražská brána a od ní vedly hradby s příkopem dál dnešními Husovými sady k místu, kde dnes stojí vila. Dosud je tu připomíná ulice Na Hradbách.

Naproti bazénku v parku se dochovala z původních hradeb přestavěná půlkruhová bašta. Zbytky městských hradeb jsou patrné i na cestě z parku podél Nežárky směrem k Nežárecké bráně a zadní frontě bývalé jezuitské koleje. Z mostu mezi Malým a Velkým Vajgarem je vidět původní hranolová bašta, také součást městského opevnění, která se dochovala dodnes v renesanční a barokní úpravě, její spodní část je gotická. V městském opevnění byly kdysi tři brány, z nichž se dochovala pouze Nežárecká pod muzeem. Rybniční ulice, vedoucí z náměstí Míru k Vajgaru byla dole zakončena Rybnickou bránou se znaky a visutým mostem, Panská ulice v místech u dnešní Střelnice Pražskou (Novoměstskou) bránou. Tyto brány byly zbourány ve 20. letech 19. století, kdy se město zbavovalo středověkého opevnění a rozrůstalo se vně městských hradeb.

Zdroj text: Archiv města Jindřichův Hradec – Foto: Archiv HŽ