6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 10. června 2015?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 10. června 2015 sešli na své schůzi v pětičlenném počtu. Omluveni byli Jaroslav Beran (ČSSD) a Jakub Rytíř (ANO 2011).

  • Otevírací doba a ceník vstupného – Stará radnice

Stará radnice v Jindřichově HradciRada města schválila ceník vstupného a otevírací dobu pro výstavní dům Stará radnice takto:

Od 30. června 2015 do 31. října 2015 a v následujících letech vždy od 1. dubna do 31. října. Otevření u příležitostí mimo hlavní sezónu (advent, kurzy, pro školy atd.) bude domluveno individálně.

Otevírací hodiny

Po – zavřeno

všechny ostatní dny 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.

Ceník vstupného:

plné 60 Kč (pro dospělé)

snížené 30 Kč (děti, studenti, invalidé, senioři nad 60 let)

rodinné 100 Kč (max. dva dospělí a tři děti)

zdarma děti do šesti let v doprovodu rodičů.

  • Návrh na poskytnutí finančních dotací na podporu obnovy kulturního dědictví z rozpočtu města Jindřichův Hradec na rok 2015

Rada města po projednání schválila poskytnutí finanční dotace na podporu obnovy kulturního dědictví na rok 2015, a to 6 tisíc Kč Jiřímu Chalupovi na opravu fasád štítu a průchodu domem čp. 108/IV.

Rada dále souhlasila s poskytnutím finančních dotací na podporu obnovy kulturního dědictví na rok 2015, a to:

a) 54 tis. Kč Martinu Buškovi na opravu hradby (zdi mezihradebního příkopu) u čp. 2/II.
b) 240 tis. Kč Zdeňku Kasperovi na opravu fasád domu čp. 73/I.

Dotace nad 50 tisíc musí ještě projednat zastupitelstvo města.

  • Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Město podalo přihlášku do Grantového řízení s žádostí o příspěvek z Fondu ASEKOL.  Jednalo se o bezplatné získání  3 kusů stacionárních kontejnerů, které by rozšířily stávající počet 12 kusů v samotném městě. Jedná se o lokalitu starších rodinných domů ulice Tyršova 620/II, lokalitu nových řadových a rodinných domů  Řečička 794/III a lokalitu bytových domů Mládežnická 165/IV. Rada Fondu ASEKOL rozhodla o přidělení prostředků konkrétním projektům a zaslala návrh Smlouvy  o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů poskytnutých v rámci grantového řízení Fond ASEKOL. Rada města po projednání tuto smlouvu schválila.

  • Jmenování člena dopravní komise Rady města Jindřichův Hradec

Volební strana Volba pro město podala návrh Radě města Jindřichův Hradec na nového člena dopravní komise Vladimíra Šmola, který by nahradil zemřelého Pavla Vejvara. Rada města po projednání jmenovala Vladimíra Šmola členem dopravní komise Rady města Jindřichův Hradec od 10. června 2015.

  • Vyhlášení druhých výzev v rámci Dotačních programů města Jindřichův Hradec na rok 2015

Na svém pátém jednání projednala grantová komise vyhlášení druhých výzev v souladu s podmínkami stanovenými v dotačních programech města Jindřichův Hradec. Jedná se o vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu, a to v opatření č. 3 na pořádání sportovních akcí a na sportovní reprezentaci města s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč a v opatření č. 5 na pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč.

Dále se jedná o vyhlášení druhé výzvy v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v opatření č. 2 na jednorázové akce pořádané ve městě J. Hradec a na účast na akcích při reprezentaci města s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 35 tis. Kč.

Poslední vyhlášení druhé výzvy je navrženo v rámci Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu kultury a zájmové činnosti v opatření č. 2 na mimořádné jednorázové kulturní a společenské akce s předpokládaným objemem finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč.

Vyhlášení druhých výzev musí projednat ještě zastupitelstvo města.

  • Prodloužení doby hudební produkce – Horní Žďár žije

Spolek Horní Žďár žije bude v sobotu 20. června 2015 od 18.00 hodin pořádat Taneční večer pod dubem v Horním Žďáře na hřišti pod hospodou U Pundů. V této souvislosti rada města schválila prodloužení doby živé hudební produkce v rámci této akce do 24:00 hodin s tím, že od 22:00 hodin bude hudba nazvučená přiměřeně okolnímu prostředí.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L