16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 17. prosince 2020?

36. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 17. prosince 2020

  • Denisovu ulice a silnici na Jindřiš propojí bezpečná stezka pro pěší a cyklisty s podchodem pod městským okruhem
Jindřichův Hradec náměstí Míru - ilustrační
Foto: Martin Kozák

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na propojení ulic Denisova a silnice na Jindřiš. Předmětem veřejné zakázky je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v základní šířce 2,5 m v souběhu se silnicí I/34 (tedy obchvat města) a jejím podchodu, dále podél Hamerského potoka napojenou na silnici třetí třídy směrem na Jindřiš. Předpokládaná cena zakázky je 2,8 mil. Kč bez DPH. Stavba by měla probíhat v termínu od 6. dubna do 31. května 2021.

  • Město hledá firmu, která opraví Kostelní ulici

Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na rekonstrukci Kostelní ulice. Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, úprava sdělovacích kabelů, položení chráničky pro metropolitní síť a kompletní rekonstrukce vozovky v části ulice od ulice Školní po napojení na ulici Za Kostelem. Současný povrch z kamenných kostek bude zachován. Rekonstrukce navazuje na první etapu, kdy se opravila část Kostelní ulice od Husových sadů po ulici Školní. Součástí zakázky je také vybudování příčného prahu v ulici Kostelní a Za Kostelem (nájezd z ulice Komenského), který bude sloužit jako vstup do obytné zóny. V současné době platí obytná zóna od Dadaclubu, nově bude obytná zóna začínat už při vjezdu do Kostelní ulice z ulice Komenského u kaple sv. Maří Magdaleny. Předpokládaná cena rekonstrukce je 3,8 mil. Kč bez DPH. Rekonstrukce bude probíhat od 12. dubna do 30. června 2021.

  • Městským architektem Jindřichova Hradce se stal Ing. arch. Lukáš Soukup

Do výběrového řízení na pozici městského architekta se přihlásilo celkem 13 uchazečů. Uchazečům bylo zadáno zpracovat úvahu o využití veřejného prostoru Nábřeží Ladislava Stehny v Jindřichově Hradci. Všichni uchazeči předložili práce ve stanoveném termínu, a proto byli následně pozváni k osobním pohovorům. Šestičlenná komise vybrala jako vítěze výběrového řízení Ing. arch. Lukáše Soukupa. Úkolem městského architekta bude konzultační, poradenská a informační činnost v oblastech architektury, urbanismu, územního plánování, životního prostředí, památkové péče a rozvoje města v samostatné a přenesené působnosti. Architekt bude spolupracovat při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí a bude vykonávat konzultační a poradenskou činnost pro jednotlivé odbory MěÚ Jindřichův Hradec, volené zástupce města, investory, podnikatele, majitele nemovitostí a veřejnost. Kritický náhled a neotřelé podněty budou vítány při přípravě strategických dokumentů města, to vše za účelem naplnění základní vize města Jindřichův Hradec.

  • Jindřichův Hradec má Chytrého tučňáka. Sbírá textil a vydává zásilky z eshopů

Ve městě je rozmístěno celkem 30 kontejnerů na použitý textil. Provoz kontejnerů zajišťuje firma TextilEco a.s. Za umístění kontejnerů na pozemcích města společnost hradí městu poplatek ve výši 1900 Kč bez DPH za jeden kontejner a rok. V minulosti někdy neprobíhal vývoz kontejnerů tak, jak bychom si představovali. Podařilo se ale domluvit nové podmínky spolupráce. Společnost je nově povinna zajišťovat obsluhu kontejnerů v četnosti minimálně jednou za 10 dní a neprodleně i zajistit mimořádné svozy v případě upozornění ze strany města. Nově je na sídlišti Vajgar (u prodejny Jysk) umístěn nový typ kontejneru. Jde o takzvaného Chytrého tučňáka. Jedna část černo-bílo-žlutého kontejneru vzhledem připomínajícího tučňáka slouží ke sběru použitého textilu a druhá k bezkontaktnímu vydávání zásilek z českých internetových obchodů. Kontejner funguje na solární pohon a je možné si u něj i dobít mobilní telefon. Za tento kontejner navíc společnost TextilEco platí městu poplatek ve výši 3 000 Kč bez DPH za rok.

  • Dům dětí a mládeže daroval Planetáriu a hvězdárně prof. Františka Nušla dalekohledy a další dříve používané předměty na hvězdárně

Dům dětí a mládeže provozoval na základě smlouvy o výpůjčce do 30. června roku 2018 Hvězdárnu Františka Nušla. Náklady na provoz a pořízení majetku souvisejícího s činností na hvězdárně spolufinancovalo město Jindřichův Hradec. Hvězdárna prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je jako Hvězdárna a planetárium prof. Františka Nušla detašovaným pracovištěm Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, příspěvkové organizace města. V majetku Domu dětí a mládeže byly dosud dalekohledy, objektivy, stativy a další předměty, se kterými na hvězdárně pracovali. Nyní dojde k majetkovému narovnání. Dům dětí a mládeže nabídl předměty Planetáriu a hvězdárně prof. Františka Nušla darovat. Rada města přijala tento dar. Jedná se o dalekohledy Pulsar, Newton, hvězdářský dalekohled, sluneční dalekohled LUNT, objektivy, stativy, filtry, projektory, počítače a další předměty v celkové hodnotě 91 000 Kč. Bezúplatný převod majetku schválila také Rada Jihočeského kraje, jako zřizovatel příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec.

  • Novou členkou dozorčí rady Služeb města se stala Bc. Martina Pechová

Dozorčí rada Služeb města má šest členů: Zdeňku Klímovou, Aleš Müllera, Mgr. Radka Hrubého, Mgr. Bc. Karla Holého, Mgr. Bc. Víta Pošváře a Ing. Petru Blížilovou. Paní Zdeňka Klímová na svou funkci rezignovala, protože odchází z pozice vedoucí finančního odboru Městského úřadu Jindřichův Hradec do penze. Rada města jmenovala do funkce člena dozorčí rady Bc. Martinu Pechovou, vedoucí oddělení regionálního rozvoje odboru rozvoje Městského úřadu Jindřichův Hradec.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí