20.4 C
Jindřichův Hradec
18.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 22. dubna 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 22. dubna 2020 sešli na své 12. schůzi.

  • Domov pro matky s dětmi – obdržený dar
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada města schválila uzavření darovací smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a Jednotou, spotřebním družstvem. Dárce, Jednota, spotřební družstvo, poskytuje peněžní dar ve výši 15 tis Kč za

účelem podpory Domova pro matky s dětmi v Políkně a to konkrétně pro účely provozních potřeb tohoto zařízení.

  • Smlouva o spolupráci – Národní technické muzeum a Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec p.o. (VKC JH)

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií (MFMOM) není rozhodnutím zastupitelstva města od 1. 1. 2020 samostatnou příspěvkovou organizací, ale detašovaným pracovištěm VKC JH. V souladu s předem deklarovaným záměrem nedošlo změnou organizační struktury MFMOM ke změně činnosti ani náplně této instituce. Zachována tak zůstává nejenom koncepce časově omezených výstav a jiných pořadů, ale i trvalé expozice „Moc médií“, na jejímž vytvoření i samotném provozu se podílí Národním technické muzeum. Z důvodu změny organizační struktury MFMOM a jeho přičleněním k VKC JH schválila rada města novou trojstrannou smlouvu o spolupráci mezi VKC JH, městem Jindřichův Hradec a Národním technickým muzeem.

  • Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) „Výměna oken na chodbě směrem do dvora Základní školy Jindřichův Hradec II“

Na základě výsledků výběrového řízení schválila rada města přidělení dotčené VZMR firmě AGOS stavební a.s. Pelhřimov. Hodnota VZMR: 356 092 Kč bez DPH. Termín realizace: 1. 7. – 14. 8. 2020. Akce je zahrnuta v rozpočtu města pro rok 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec