Aktuálně

O čem rozhodovali radní 22. února 2020?

6. zasedání Rady města Jindřichův Hradec proběhlo 22. února 2021

  • Město chystá nový projekt na podporu cestovního ruchu, pomoci s realizací má dotace
Ilustrační foto zdroj: Informační centrum Jindřichův Hradec

Oddělení cestovního ruchu a marketingu má tento rok v plánu realizovat projekt nové naučné stezky s pracovním názvem „Cesta zámeckých pánů“. V rámci projektu by došlo k vyznačení naučné stezky centrem města, vybavení mobiliářem, vzniku nového propagačního materiálu – průvodce naučnou stezkou včetně mapy. Inspirací je bohatá historie našeho města těsně spjatá se šlechtickými rody a již zpracované textové a částečně i obrazové materiály v knize Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na tento projekt, a to v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu od Jihočeského kraje. Předpokládaná cena projektu je 150 000 Kč a dotace by mohla pokrýt až 70% nákladů.

  • Město změnilo auditora, který přezkoumá hospodaření za rok 2020

Město Jindřichův Hradec, stejně jako všechna ostatní, je povinno podle zákona o obcích dát přezkoumat své údaje o hospodaření za uplynulý rok. Město Jindřichův Hradec má v současné době uzavřenou smlouvu o přezkoumání hospodaření s firmou ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. V lednu letošního roku bylo městu sděleno, že jediný auditor firmy, který má auditorské oprávnění, zemřel a že má firma pozastavit veškeré kontroly. Město se pokoušelo s firmou komunikovat ohledně splnění závazku ze smlouvy, avšak firma na veškerou komunikaci nereagovala a do dnešního dne nesdělila, zda bude moci dostát svým závazkům ze smlouvy. Vzhledem k výše popsané situaci a z obavy o nedodržení termínu sestavení závěrečného účtu a účetní závěrky, jejichž součástí je výsledná zpráva o přezkoumání hospodaření a tím nedodržení zákona, rada města rozhodla uzavřít smlouvu o přezkoumání hospodaření uplynulého roku 2020 s panem Ing. Jiřím Tinkou z Třeboně. Přezkoumání bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy a dokončeno ke konci března letošního roku za cenu 50 000 Kč.

  • Rada města schválila smlouvu s firmou, která zajistí kompletní přípravu a administraci výběrového řízení na nového dopravce MHD v Jindřichově Hradci

Rada města na svém minulém zasedání 15. února schválila, že právní a související poradenské služby spojené s přípravou a administrací výběrového řízení na provozovatele městské autobusové dopravy v Jindřichově Hradci a jeho vybraných místních částech na období 2023 – 2032 provede společnost B&C Dopravní systémy, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Na zasedání 22. února rada města schválila konkrétní smlouvu na tuto službu. Smlouva přesně upravuje, co všechno firma pro město v souvislosti s výběrovým řízením na dopravce provede. Ještě před zahájením výběrového řízení musí společnost udělat revizi počtu vozidel, kilometrů, řidičů nebo technické specifikace vozidel. Firma poté zpracuje úplnou zadávací dokumentaci k výběrovému řízení včetně příloh. Kompletně připraví podklady pro jednání komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Bude spolupracovat na uzavření smlouvy s vybraným uchazečem nebo řešit veškeré případné námitky.

  • Rada města schválila revidovaná Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Revize Pravidel pro zadávání veřejných zakázek města Jindřichův Hradec je vyvolána novelou zákona o zadávání veřejných zakázek, která rozšiřuje zásady zadávání o princip sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Současné zásady, jako je rovné zacházení, zákaz diskriminace nebo transparentnost se tedy rozšířily o princip environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Tato zásada vyžaduje, oproti ostatním, odůvodnění. Jak přesně má odůvodnění vypadat, ale zákon neupravuje. Zadavatel ale musí být vždy schopen v případě potřeby odůvodnění sdělit, a to zejména v případě vypořádání námitek např. proti zadávacím podmínkám nebo v případě požadavku kontrolních a zejména dotačních orgánů, které toto odůvodnění skutečně požadují doložit. Rada města tedy schválila, že je v Pravidlech pro zadávání veřejných zakázek nastaveno vypracování tzv. kontrolního listu, a to již před samotným zahájením výběrového/zadávacího řízení. Tento kontrolní list bude součástí návrhu veřejné zakázky, který je v současné době předkládán radě města ke schválení jako návrh veřejné zakázky.

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací v konkrétní veřejné zakázce odpovídá na řadu otázek týkajících se sociálního a environmentálního tématu. Například bude potřeba si u každé zakázky zodpovědět tyto otázky a odpovědi na ně odůvodnit: Mohou při plnění veřejné zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce? Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv lidských právech, sociálních či pracovních právech? Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.?

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít