4.6 C
Jindřichův Hradec
20.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 5. února 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 5. února 2020 sešli na své 4. schůzi.

  • Výstava mapující pobyt Františka II. Rakocziho v Jindřichově Hradci

Muzeum fotografie a moderních obrazových médiíMěsto Jindřichův Hradec, Muzeum fotografie a MOM dlouhodobě spolupracují s Maďarským institutem na udržování památky maďarského národního hrdiny Františka II. Rákocziho. Ten v letech 1688–1690 pobýval v Jindřichově Hradci coby student jezuitského semináře, tj. právě v objektu dnešního Muzea fotografie a MOM – detašovaného pracoviště nově vzniklé příspěvkové organizace Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec. Zde se v současnosti nachází dlouhodobá expozice připomínající F. II. Rákocziho. Ta bude v březnu letošního roku doplněna o další artefakty v rámci nové chystané výstavy věnované této historické persóně. Expozici je věnována značná pozornost v nejvyšších diplomatických kruzích Maďarska, včetně samotného velvyslance, který již stávající výstavu navštívil. Rada města schválila žádost Maďarského národního institutu v Praze o svolení k užití znaku města Jindřichova Hradce pro potřeby propagace této výstavy.

  • Vstupné – Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec p. o.

Rada města schválila návrh vstupného do jednotlivých kulturních zařízení, která jsou součástí Vzdělávacího a kulturního centra Jindřichův Hradec, p.o. Pro všechna tři zařízení (Hvězdárna a planetárium, Muzeum fotografie a MOM, Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel) byla sjednocena kategorizace návštěvníků a zakomponována možnost koupit společnou vstupenku. Ta bude pro začátek k dostání pouze na hvězdárně. Výši vstupného pro jednotlivá zařízení a kategorie návštěvníků naleznete v samostatné příloze.

  • Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar

Rada města schválila návrh zadání zakázky „Úprava a osvětlení přechodu pro chodce na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec“. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce a přilehlých zpevněných ploch včetně nového veřejného osvětlení. Přechod je v místě páteřní sídlištní komunikace mezi č.p. 570 a č.p. 720. Financování akce je schváleno rozhodnutím zastupitelstva města z rozpočtu města na rok 2020.

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec

O čem rozhodovali radní 5. února 2020?

O čem rozhodovali radní 5. února 2020?