8.6 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

Od neděle 15. prosince se změnily jízdní řády MHD

Od 15.12.2019 se po mnoha letech zásadním způsobem mění jízdní řád rychlíků – jejich křižování (potkávání) se přesouvá z K. Řečice do Jindřichova Hradce, čímž se zlepšují návaznosti na úzkokolejku směr Obrataň, zároveň dochází ke zkrácení cestovní doby do Brna a při cestě do Prahy se zkracuje přestupní doba ve Veselí (tj. cesta do Prahy se rovněž o cca 15 min zkracuje). Zároveň dochází k rozšíření jízdy těchto rychlíků (vlaky, které měly nějaká omezení, budou jezdit denně).

Ulice Hradce brázdí nový žlutý autobus (fotogalerie) MHD městská
Foto: Adam Hudec

V regionální dopravě rovněž dochází k velkým změnám – zavádí se přímé spěšné vlaky Jindřichův Hradec – České Budějovice a zpět, což v kombinaci s rychlíky přináší mnohem větší možnosti rychlého spojení do Budějovic a zpět; celkově i v regionální dopravě dochází k navýšení rozsahu dopravní obslužnosti.

Na uvedené změny musí MHD nějak reagovat – pokud se mění časové polohy návazných vlaků a jejich počet, je nutné tuto změnu promítnout do podoby a rozsahu MHD, jinak by na sebe spoje na nádraží nenavazovaly, což s ohledem na vzdálenost nádraží od obou velkých sídlišť je velký problém.

Změna MHD nemůže být bohužel jen „kosmetická“, ale jedná se o strukturálně jinou podobu spojení, protože změny časových poloh vlaků jsou natolik zásadní, že návaznosti nebylo možné vyřešit drobnými posuny spojů v řádu jednotek minut.

Vlivem velmi vysoké produktivity autobusů v MHD se změna nedotkne pouze „hlavních“ linek 11 a 21, ale dotčeny jsou tak všechny linky a všechny spoje, protože tyto časové interakce se „přes omezený počet autobusů“ přenáší „dokolečka“.

Součástí změny MHD je tak nejen změna časových poloh téměř všech spojů na všech linkách, ale i navýšení provozu, aby nově zaváděné vlaky nezůstaly bez přípojů.

Součástí změny je taktéž zavedení nové linky 42, kterou jsou vyslyšeny dlouholeté požadavky místních částí Děbolín a Matná o zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou v obdobích, kdy je mezi existujícími spoji veřejné linkové dopravy velká, mnohdy i několikahodinová prodleva.

Změny v jízdních řádech MHD probíhaly tím způsobem, aby v ranní přepravní špičce byly přednostně uspokojeny přepravy a spojení na ustálené časy začátků směn významných zaměstnavatelů v Jindřichově Hradci (typicky na Kanclově, na Fruku) a obsluha jindřichohradeckých škol; řešení návazností na vlaky bylo až druhou prioritou; po zbytek pracovního dne a o víkendu zase je naopak nová struktura provozu nastavena tak, aby přednostně umožňovala návaznosti na vlaky; toto řešení vychází z dosavadních zkušeností z úprav MHD, kdy ranní špička je velmi citlivá na jakékoli posuny spojů i v řádu jednotek minut (nikdo nechce vstávat zbytečně brzo a zároveň nemůžeme do cíle dojet pozdě), zatímco odpoledne jsou cestující mnohem flexibilnější.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Jízdní řády platné od 15. 12. 2019