14.5 C
Jindřichův Hradec
15.06. 2024
Články

Ohlédnutí za rokem 2019 v Muzeu Jindřichohradecka

Po velmi úspěšném roce 2018, jenž přinesl největší návštěvnost v dosavadní historii jindřichohradeckého muzea, přišel rok bez rekordu, nicméně rok úspěšný. Pracovníci muzea připravili pro veřejnost solidní množství kulturních akcí, muzeum navštívil průměrný počet návštěvníků a z nich měl výhrady vůči muzeu pouhý zlomek promile. Výjimečnou událostí, v historii muzea dosud nezaznamenanou, byl vážný úraz jednoho zahraničního, již dosti starého turisty, ale i v tomto případě se prokázalo, že muzeum funguje profesionálně a na úrazu nemělo žádnou vinu.

Při muzejní noci vystoupil kouzelník a iluzionista
Pavel Langer

Muzeum navštívilo celkem 66.005 osob, dalších 10.139 osob navštívilo expozici věnovanou Marii Hoppe-Teinitzerové, kterou muzeum provozuje společně s Domem gobelínů v Jindřichově Hradci. Zdaleka nejvyhledávanější expozicí byly i v roce 2019 Krýzovy jesličky. V adventním období lidé navštěvují muzeum prakticky jenom kvůli jesličkám. Část návštěvníků, která přišla i na výstavu betlémů pana Morávka v kostele sv. Jana Křtitele, vyjádřila jisté zklamání. Výstava sama byla kvalitní  a dobře veřejností přijatá, ale ve srovnání s výstavou Nožík Tomáše Krýzy v předchozím roce, která představila špičku české betlémářské tvorby, nutně musela působit skromněji.

Tradičními akcemi pořádanými často ve spolupráci s partnery byly Velikonoční veselice, Muzejní noc hravá, XXI. ročník sportovně zábavní soutěže Běž na věž, XII. ročník Folklorního festivalu jihočeských národopisných souborů a IV. ročník betlemářského festivalu Jinohrátky. Všechny tyto akce byly veřejností dobře přijaty a tvoří již pevnou součást jindřichohradecké kulturní nabídky.

Kromě uvedených velkých akcí uskutečnili pracovníci několik desítek dalších akcí. Jednalo se především o výstavy, koncerty, přednášky a publikace.

Během Týdne knihoven proběhla řada programů
pro základní a střední školy

Byly realizovány výstavy Tina Bauer-Pezellen – zapomenuté poklady, Tragická léta 1939-1942, JHA 20-19 – mladí jindřichohradečtí umělci po 10 letech, Zábava, vášeň, hazard aneb z historie karetní hry, Myšlení zrakem – Sdružení českých umělců grafiků Hollar Praha, Drátenictví včera a dnes, LADA NELADA a vyladěná móda a Betlémy a dřevořezby Vladimíra Morávka. Všechny výstavy si našly své spokojené návštěvníky.

Z řady koncertů lze připomenout koncerty souborů TRUMPET TUNE, X-tet a PS Smetana, koncerty Petra Přibyla a koncerty dětských pěveckých souborů Chvála zpěvu. Obdobně z přednášek přednáška Mgr. Libora Svobody, Ph.D., Za železnou oponou, přednáška Ing. Jany Tiché Hvězda betlémská a přednáška Mgr. Vladislava Buriana To nejlepší z činnosti Klubu historie letectví v roce 2018. K těmto akcím patří již tradiční lednová beseda se starostou Jindřichova Hradce Ing. Stanislavem Mrvkou.

Při červencovém folklórním festivalu se do kroje oblékl
starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka
a starosta Jarošova nad Nežárkou Bohumil Rod
Již tradiční betlemářský festival Jindřichohradecké JINoHRÁtky zahájilo v sobotu 30. listopadu spouštění „hlásné“ kozy z věže

Publikační činnost muzea byla v uplynulém roce průměrná. Muzeum vydalo 12 čísel svého měsíčníku Novum, výroční zprávu za rok 2018, 30. svazek Vlastivědného sborníku Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska, katalog k výstavě Betlémy a dřevořezby Vladimíra Morávka, tarotové karty Emy Destinnové a sborník z mezinárodní odborné konference Betlémy stále živé III. Mimo to vydalo muzeum větší množství drobných propagačních materiálů.

Smyslem existence muzea je tvorba, odborná správa a prezentace sbírky. V roce 2019 bylo do muzejní sbírky zařazeno 1047 nových sbírkových předmětů či jejich souborů. Z odborného hlediska za nejcennější přírůstky sbírky lze považovat dvě eneolitické měděné sekerky darované Luďkem Pánou, dlouhou loveckou zbraň obojetnici signovanou Cyril Wolf Neuhaus pocházející z přelomu
19. a 20. století a gobelín Selská madona utkaný podle návrhu L. Fully v dílnách Marie Hoppe Teinitzerové v roce 1950.

Děkuji jménem všech pracovníků muzea všem osobám a institucím, které muzeum v uplynulém roce 2019 nějakým způsobem podpořily.

PhDr. Jaroslav Pikal
ředitel muzea