27.5 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Rekonstrukce ulice Václavská – 2. etapa

V pondělí 9. března budou zahájeny stavební práce v rámci plánované rekonstrukce ulice Václavská. Akce výrazně ovlivní provoz v dotčené části města, proto bude rozdělena do tří částí, aby byla zajištěna dopravní obslužnost polikliniky. Od téhož dne vstoupí v platnost nové jízdní řády MHD.

Rekonstrukce bude probíhat ve směru od křižovatky s ulicí Mlýnskou po křižovatku s ulicí U Nemocnice. Stavební práce budou dle stávajícího předpokladu rozděleny do tří zhruba stejně dlouhých časových úseků. Každá část tak bude neprůjezdná přibližně dva měsíce.  Pro pěší bude zachován oddělený průchozí koridor ulicí Václavská v celé délce stavbou dotčených úseků.

Během realizace 1. stavebního úseku pojedou autobusy MHD v relaci centrum –  sídl. Hvězdárna a zpět ulicemi Vídeňská, Zborovská, U Nemocnice, Václavská.  Autobusy VLD budou projíždět tutéž objízdnou trasu. Stanice Poliklinika bude zrušena bez náhrady. Jízdní řády MHD platné od 9. 3. naleznete v sekci MHD Jindřichův Hradec.

V tištěné podobě jsou jízdní řády k dostání na městském informačním centru.

Jako u každé obdobné akce budou občané dotčené lokality písemně informování. O omezeních vyplývajících z rekonstrukce Václavské ulice budou informování také obyvatelé klíčových částí objízdných tras, především lokality Zborov.

Kromě obnovy povrchu vozovky obnáší rekonstrukce výměnu vodovodu, splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění vozovky.  Dále bude upraven také záliv pro zastávku MHD u polikliniky, jakožto vybudován chodník podél oplocení areálu nemocnice směrem k poliklinice. Povrch vozovky bude živičný, povrchy chodníků ze zámkové dlažby.

Petr Kolář

Náhled: Fotka od sanjit pandey z Pixabay