13.9 C
Jindřichův Hradec
30.05. 2024
Články

Sbírkové předměty s příběhem

Každé muzeum se pyšní řadou unikátních sbírkových předmětů, které jsou průběžně získávány především koupí, darem nebo vlastním sběrem. Také Muzeu Jindřichohradecka se daří každým rokem získávat desítky předmětů, především regionálního významu, z nichž ale mnohé překračují svou uměleckou, historickou či kulturní hodnotou regionální i české hranice. Nový seriál se pokusí představit alespoň část zajímavých předmětů získaných muzeem v průběhu posledních deseti let.

Sbírkové předměty s příběhemKaždý fond muzea se podle svého dlouhodobého plánu zaměřuje na určité předměty, dokumentující specifika regionální historie. Ve fondu etnografickém je jedním z nejbohatších souborů početná skupina betlémů. Muzeu se každoročně daří získávat různé typy betlémů z jižních Čech. Především jsou to betlémy vytvořené současnými tvůrci, ale občas se podaří získat i historické unikáty, jako tomu bylo v případě skříňkového mechanického betlému z Jindřichohradecka, pocházejícího z druhé třetiny 19. století. Betlém byl muzeem zakoupen v kritickém stavu v roce 2011 a podařilo se ho zachránit téměř v poslední chvíli. Podrobný průzkum z následujícího roku přinesl několik zajímavostí.

Sbírkové předměty s příběhemDle dobových novin, vydaných v Jindřichově Hradci v roce 1872, kterými byla oblepena vnitřní strana skříňky, se podařilo téměř přesně datovat dobu vzniku betlému i potvrdit domněnku, že byl betlém vytvořen buď přímo v Jindřichově Hradci, nebo v jeho blízkém okolí. Po získání financí z grantového programu Ministerstva kultury ČR byl betlém v roce 2013 za pomoci restaurátora Kamila Andrese kompletně opraven. Podařilo se znovuobnovit i jeho složitou původní mechaniku, takže se celý pohybuje. Původně se betlém roztáčel dřevěnou klikou, dnes je napojen na elektrický pohon.

Betlém, který je umístěn v dřevěné skříňce o rozměrech 695 x 660 x 415 cm, je zajímavý i svým vnitřním uspořádáním. Vedle svaté Rodiny, Tří králů, darovníků a pastýřů se výpravnou krajinou vine řeka, na které plují lodě s plachtami. Figurky jsou vytvořené z lipového dřeva a polychromované. Betlém je velmi podobný betlémům, které tvořili Tomáš Krýza nebo bratři Steinocherovi z Jindřichova Hradce.

Alexandra Zvonařová – Muzeum Jindřichohradecka