Aktuálně

V sobotu se podvacáté běželo na hradeckou vyhlídkovou věž

Počasí, které přálo dobrým výkonům, přilákalo k závodu Běž na věž v sobotu 13. května celkem 70 závodníků. Nejmladším třem účastníkům byly pouhé 3 roky a běželi v doprovodu rodičů. Nejstaršímu závodníku Jaroslavu Frčkoví z Českých Budějovic bylo 81 roků, stal se nejstarším účastníkem v historii závodu a věž vyběhl v krásném čase 1:45,66. Přímo z Jindřichova Hradce bylo celkem 39 závodníků.

Dále se účastnili závodníci z blízkého okolí, ale byla zastoupena i Praha a Brno a tentokrát i Třebíč. Absolutní vítěz závodil tentokrát v kategorii Chlapci do 15 let a stal se jím patnáctiletý Martin Pavlík s časem 43 vteřin a 60 setin vteřiny. Pod minutu se dostalo se svým časem hned 13 závodníků a z toho dokonce jedna žena – dvaceti sedmiletá Kateřina Krátká. Nejdelší čas, ve kterém byla letos věž zdolána, byl 3 minuty 05 vteřin a 63 setin vteřiny.

  • Vítìzové všech kategorií XX. roèníku závodu Bìž na vìž
  • po odbìhnutí závodu, dostrává každý úèastník diplom s èasem, kterého dosáhl
  • Absolutní vítìz Martin Pavlík s nejstarším úèastníkem v historii závodu Jaroslavem Frèkou

Závodilo se v 7 kategoriích podle věku.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

Dívky do 15 let – Liliana Hřebíčková (1:10,56)

Chlapci do 15 let – Martin Pavlík (0:43,60)

Mládež do 25 let – Aleš Pernička (0:44,15)

Dospělí nad 25 let – Jaroslav Chytra (0:48,04)

Mladší „senioři“ nad 35 let – Michal Procházka (0:50,00)

Starší „senioři“ nad 45 let – Miroslava Kašparová (1:55,25)

„Veteráni“ nad 55 let – Petr Pokovba st. (1:02,91)

Každý účastník obdržel diplom s časem, za který zdolala 153 schodů městské vyhlídkové věže a vítězové jednotlivých kategorií získali letos keramické zvony z dílny Romany Michalisko Hulíkové.

  • Nejstarší úèastník závodu Bìž na vìž jedna osmdesátiletý Jaroslav Frèka z È. Budìjovic
  • Dívky do 15 let po vybìhnutí na vìž
  • Absolutní vítìz Martin Pavlík
  • Moderátor Karel Sláma na startu

Atmosféru dokreslovala pouliční muzika osvědčených Pouličníků. Osvěžení mohli čekající závodníci nalézt v Dada clubu, kde se vydávaly také diplomy. Čas měřil spravedlivý komisař závodu Mgr. Vladislav Burian a celou akcí slovem provázel moderátor Mgr. Karel Sláma. Ozvučení zajišťovala agentura Kayman records a boule ošetřovaly zdravotnice z Oblastního spolku Červeného kříže. Všem zúčastněným děkujeme za zdárný průběh akce a těšíme se na příští ročník.

Pavla Míchalová – Muzeum Jindřichohradecka