10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

Torzo božích muk z roku 1826 v Horní Radouni se dočkalo obnovy

Drobné sakrální památky, jako právě boží muka, jsou často označovány za neodmyslitelné prvky české krajiny, které mají u nás po staletí dlouhou tradici. Tyto objekty jsou hmotným dokladem kulturního vývoje dokládající stavební, technologické a řemeslné dovednosti v našem území. Je zapotřebí, aby o toto naše hmotné kulturní dědictví bylo náležitě pečováno a předáno dalším generacím v dobrém stavu. Bohužel v minulosti hodně staveb z krajiny zmizelo, mnoho zchátralo a s nimi se většinou ztratil i jejich dříve samozřejmý význam, funkce a také vztah lidí k nim. Toto je i případ božích muk nacházejících se v dolní části obce Horní Radouň u místní komunikace směrem do Okrouhlé Radouně. Na původním místě zůstal zachován pouze sokl a prostřední část, tzv. dřík. Hlavice, neboli lucerna, byla neznámo kým odcizena. Díky tomuto špatnému a nekompletnímu stavu zmizelo postupně i označení v mapách a došlo tím k celkovému zapomnění a přetržení harmonického sepětí s krajinou.

Naštěstí  boží muka pomohl zachránit  a spolufinancovat Jihočeský  kraj, bez jehož pomoci by byla odsouzena k zániku. Realizace proběhla díky  dotačnímu programu  na obnovu Kulturního dědictví, konkrétně Opatření č. II: Obnova drobné sakrální architektury. Celkové náklady činily 30.600 Kč a  Jihočeský kraj přispěl částkou 20.000 Kč. Zbývající část financovala rodina Dvořákových, na jejímž pozemku se stavba nachází.

Veškeré práce na obnově, především vyrobení repliky žulové hlavice s železným křížkem, zajistil a provedl, s precizností jemu vlastní, pan Ondřej Vobr z Horního Skrýchova – kamenictví Oblázek. Došlo k očištění a vyspravení dochovaného podstavce a dříku. Replika hlavice, byla vyrobena tak, aby typologicky odpovídala předmětné lokalitě a je zdobena čtyřmi mělkými nikami a osazena malovanými obrázky svatých.

Až budete při svých procházkách či cyklistických výletech míjet tato boží muka, nepospíchejte. Zastavte se a třeba jen krátce se zamyslete a zavzpomínejte na doby dávno minulé a na ty, kteří nám zanechali v krajině tuto památku.

Jana Dvořáková