Aktuálně

Torzo okenního ostění z kostela sv. Alžběty v Muzeu Jindřichohradecka

Město Jindřichův Hradec provádělo od 1. března rozsáhlou rekonstrukci inženýrských sítí ve Vídeňské ulici. Hned úvodní etapa výkopů se výrazně dotkla terénu před bývalým kostelem sv. Alžběty. Také proto zde souběžně se stavebními pracemi prováděli archeologové z Muzea Jindřichohradecka odborný dozor. První úspěch se dostavil 7. března, kdy zde proběhl menší záchranný výzkum.

Torzo okenního ostění z kostela sv. Alžběty v Muyeu Jind5ichohradecka
Nalezený artefakt z počátku 15. století očišťuje student archeologie Martin Rychlík. (Foto: V. Burian)

Cílem archeologů bylo nalézt jakékoliv možné doklady po původním presbytáři kostela, jehož nejstarší historie spadá do počátku 15. století. Z historie objektu je totiž známo, že zde nejprve stála kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla přistavěna k původnímu malému špitálku založeném roku 1399. Na počátku 15. sto-letí byla kaple přestavěna na kostel sv. Alžběty Durynské. Objekt stojící mimo městské hradby byl, podobně jako celé Zárybniční předměstí, nejčastějším terčem dobyvatelů Hradce. Největší tragédií pro kostel byl rok 1618, kdy jej vypálili císařští Dampierovi vojáci. Kostel byl časem opraven a posléze využíván bratrstvem sv. Isidora. V roce 1748 byla přestavěna sakristie. Kostel opět vyhořel roku 1788, poté byl jako nepotřebný prodán. V roce 1828 z tohoto objektu vzniká byt a kovárna. Dům, již bez prostor bývalého presbytáře, byl využíván až do počátku 90. let 20. sto-letí. Později byl přebudován na hotel s restaurací, které již nejsou dlouhou dobu v provozu.

Torzo okenního ostění z kostela sv. Alžběty v Muyeu Jind5ichohradecka
Očištěné žebro gotického ostění z bývalého kostela sv. Alžběty v Jindřichově Hradci.

Před bývalým kostelem byly během desítek let provedeny četné terénní i stavební práce. Během nich došlo k téměř definitivnímu zničení zbytku základů presbytáře původního gotického kostela sv. Alžběty. Dnes jsou dochovány torzovitě a převážně v sekundární poloze. Archeologové zde přesto objevili velice vzácný dobový artefakt, kamenné žulové gotické žebro ze stropní klenby o rozměrech: délka 74 cm; výška 19 cm a šířka 14 cm. To pochází nejspíše z původního presbytáře. Na něm jsou dobře patrné zbytky nažloutlé barvy, dokládající výmalbu stropu původního kostela. Klenební žebro z počátku 15. století umístěno v Muzeu Jindřichohradecka ve fondu kamenné artefakty.

Vladislav Burian