2.7 C
Jindřichův Hradec
1.02. 2023
Články

Ve městě přibývají další nádoby na bioodpad, kovy a oleje

Sezóna bioodpadu je v plném proudu. To, že obyvatelé rodinného či bytového domu se zahradou mají nárok na speciální hnědé nádoby, je už známá věc. V letošním roce byla navíc na sídliště Vajgar zkušebně umístěna nádoba na bio o objemu 1100 litrů. Jelikož se tato nádoba u obyvatel žijících na sídlišti osvědčila, přibyly nádoby na bioodpad i na ostatních sídlištích.

Nádoby na bioodpad jsou umístěny na těchto místech:

• Sídl. Hvězdárna – Hvězdná čp. 34
• Sídl. U Nádraží – čp. 1140 (u JHCompu)
• Sídl. Vajgar – čp. 562 (u MŠ)
• Sídl. Vajgar – čp. 702

Do těchto nádob mohou obyvatelé sídliště vhazovat rostlinné odpady z přípravy zeleniny, ovoce, pokojové rostliny a zeminu, piliny či čajové sáčky. Do nádob na bioodpad rozhodně nepatří zbytky jídla, exkrementy domácích zvířat, maso, kosti, pleny či jiný nerozložitelný odpad.

Ve městě přibývají další nádoby na bioodpad, kovy a oleje

Prosíme občany, aby do nádoby vhazovali pouze odpady, pro které je určená. Rostlinné odpady nevhazujte do nádob v igelitových sáčcích či jiných nerozložitelných obalech. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe zpracovat.

Kromě nádob na bioodpad ve městě přibydou i další 3 nádoby na kovy. K současným 12ks se další nádoby objeví na Otíně u čp. 66, v ulici Janderova u čp. 164 a dále na stanovišti Röschova u čp. 1353.

Do nádob na kovové obaly můžete odhodit prázdné a čisté kovové obaly, jako např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, psí konzervy, kovové uzávěry od sklenic, drobný kovový odpad apod.

Do nádob NEPATŘÍ kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů či jiných nebezpečných látek a znečištěné obaly se zbytky potravin. Tyto obaly odevzdejte ve sběrném dvoře U Cihelny.

Rozšíří se i počet nádob na jedlé tuky a oleje. V současné době je po městě umístěno 11 nádob. Nově budou moci snadněji třídit jedlé tuky a oleje i obyvatelé Otína. Nová nádoba přibyde, stejně jako na nádoba na kovy, na stanovišti u čp. 66.

Oleje a tuky vhazujte do nádoby pouze ve vhodných plastových uzavřených obalech, oleje a tuky nikdy nevylévejte přímo do nádoby a nepoužívejte jiné obaly než plastové. Do nádob nepatří jiné odpady, a zvláště NE ropné oleje a tuky.

Seznam míst a mapu rozmístění nádob naleznete na stránkách města, v sekci Nakládání s odpady.

Blanka Slavíková – zdroj: Jindřichohradecký zpravodaj

Náhledové foto: Efraimstochter / Pixabay

Nejnovější články

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L

NATURHOUSE | Odborníci na zdravé hubnutí

Miloslav L

Vaše firemní akce v Penzionu Pod Zámkem

Miloslav L