16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

Výtvarníci a architekti II. | Nezapomenutelné osobnosti Jindřichova Hradce

Kniha Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův Hradec vypráví o personách veřejného i neveřejného života, které svými rozhodnutími, činy a názory přivedly vědomě a třeba také nevědomky město nad Vajgarem k jeho současné podobě.

Čtenářům portálu Hradecžije budou v letošním roce, ve spolupráci s Informačním centrem Jindřichův Hradec, postupně představeny všechny kapitoly této knihy.

Umělecký odkaz architektů a výtvarníků dob minulých, jejichž život a tvorba jsou spjaty s Jindřichovým Hradcem, se dnes těší velkému zájmu kulturní veřejnosti i uznání odborníků. Již od vrcholného středověku vznikala ve městě architektonická a výtvarná díla trvalé hodnoty. Rozsáhlé komplexy jindřichohradeckého hradu, přestavěného v renesanční době na skvostné zámecké sídlo pánů z Hradce, či areálu kostela sv. Jana Křtitele a kláštera s jejich vzácnou výzdobou vzbuzují dodnes velký obdiv návštěvníků. Jindřichohradecká vrchnost a později i bohatí měšťané podporovali také výtvarné umění, jež se stalo součástí jejich reprezentace. Poslední dvě staletí pak přinesla do pokladnice kulturního dědictví regionu řadu hodnotných děl inspirovaných bohatou historií města a jeho architektonickými památkami, které sem přilákaly řadu výtvarných umělců.

Josef Zumsande | 3. 6. 1806 – 11. 6. 1865 | MALÍŘ

Narodil se v rodině jindřichohradeckého krejčího. Svůj výtvarný talent uplatnil již při studiích na pražské akademii u profesora Josefa Berglera v letech 1821-1824, po jejím absolvování nastoupil na výtvarnou akademii ve Vídni. Přesto často dojížděl do Prahy, kde si dokonce nechával otisknout inzeráty na tvorbu miniatur, které se zároveň staly jeho specializací. I přes jistou poplatnost požadavkům společnosti si po celý život udržel svůj vlastní rukopis viditelný hlavně na svižných kresebných tazích portrétních pozadí.

Už od roku 1834 se v Praze účastnil výročních výstav, které pravidelně obesílal svými portréty, a v letech 1843-1851 tam také žil. Brzy začal dojíždět do Karlových Varů a Mariánských Lázní za svými zakázkami, které tvořil na objednávku bohaté lázeňské klientely. Zároveň byl činný i ve Vídni, kde v letech 1838-1840 opakovaně prezentoval svá díla a získal pověst vynikajícího malíře.

Také ve svém rodném městě namaloval řadu portrétů rodinných příslušníků a řadu významných jindřichohradeckých osobností. Mimo soukromé sbírky byly jeho práce umístěny v pražské galerii Společnosti přátel umění. Ústup umění na úkor mechanické techniky fotografie se stal Zumsandemu osudným. Tento někdejší významný tvůrce miniaturních portrétů dožil a zemřel ve špitálu u sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, kam byl přijat už v roce 1863.

Jiří Kaucký | 9. 12. 1880 – 30. 6. 1935 | MALÍŘ

Narodil se v Jindřichově Hradci jako syn malíře pokojů. Od dětství projevoval výtvarný talent, proto po ukončení měšťanky v roce 1894 studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze kreslení a v letech 1897-1898 malbu u profesora Jakuba Schikanedra. Pak se vrátil do rodného města, kde pracoval v otcově firmě, zejména při výzdobě kostelů, například v Blažejově, ale v letech 1906-1907 pokračoval ve studiu u profesora Vojtěcha Hynaise na pražské akademii.

Po studiích se trvale usadil v Jindřichově Hradci, kde již v roce 1908 uspořádal svou první výstavu. Získal velkou zakázku od zdejších úřadů, pro něž vytvořil portréty okresních starostů a starostů města. Válku prožíval jako důstojník 75. pěšího pluku nejprve na ruské frontě, v roce 1915 se podílel na restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele, pak působil u náhradního praporu v Debrecíně a konec války ho zastihl na italské frontě. Z tohoto období pochází především obrazy a kresby z vojenského prostředí.

Po vzniku republiky maloval opět v rodném městě, v roce 1921 byl pozván na Slovensko, kde vytvořil své nejrozsáhlejší dílo, Panorama Bratislavy. Ve 20. a v první polovině 30. let namaloval celou řadu obrazů, největší část z nich představují rozličné pohledy na Jindřichův Hradec a krajiny z okolí rodného města.

Katalog jeho prací zahrnuje více než 700 prací. Pracoval rovněž na restaurování výzdoby zámků v Jindřichově Hradci a Červené Lhotě či znaků na Nežárecké bráně.

Václav Švarc | 15. 8. 1886 – 12. 3. 1956 | MALÍŘ

Narodil se v Kožlanech jako čtvrté dítě tkalce Jeronýma Švarce a Anny, rozené Šafránkové. Roku 1899 začal chodit do měšťanské školy v Kralovicích, o tři roky později se rodina přestěhovala do Prahy, kde talentovaný mladík úspěšně složil zkoušky na Akademii výtvarných umění a byl přijat ke studiu. Přípravný ročník absolvoval u profesora Bohumíra Roubalíka a posléze pokračoval v ateliéru u Vojtěcha Hynaise. Roku 1908 pobyl krátce v Mnichově a ve stejném roce zakončil svá studia na akademii.

V roce 1911 vystavoval v Krasoumné jednotě portrét, díky kterému získal Hlávkovo stipendium. To mu umožnilo pobyt v Paříži, kde studoval obrazy v Louvru, Musée d´Orsay a jinde. Po návratu do Čech opět aktivně vystavoval.

Roku 1914 odjel spolu s přítelem malířem Jiřím Kauckým na doporučení svého bratra Ladislava do Jindřichova Hradce, kam se natrvalo přestěhoval a kde až do své smrti tvořil. Seznámil se zde s dcerou fotografa Bohdana Václava Lišky, kterou si později vzal za ženu. V Jindřichově Hradci vznikaly celé cykly jeho maleb, grafik a skic zachycující město a jeho okolí ze všech možných úhlů. Již roku 1918 zde vystavil přes sedmdesát obrazů různých námětů z města i jeho okolí, později pokračoval několika soubornými výstavami se stále větším počtem vytvořených děl. V průběhu třicátých let prezentoval svá díla v Klatovech, Nitře, Brně a Chudenicích. Zemřel v Českých Budějovicích, v rodných Kožlanech byla jeho tvorba představena až rok po smrti.

Autoři textů: PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. a PaedDr. František Fürbach

Spoluautoři: Mgr. Vladislav Burian a MgA. Jakub Valášek

Vydavatel knihy je Město Jindřichův Hradec. Textové a fotografické podklady jsou ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Využít je lze na základě autorského zákona výhradně jen se souhlasem vlastníka.

Kniha je v prodeji v Informačním středisku v Panské ulici za 390 Kč.

Předchozí části: