10.3 C
Jindřichův Hradec
26.05. 2024
Články

VELKÁ VÁLKA ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #1

I. světová válka zásadním způsobem ovlivnila dějiny 20. století a některé její důsledky ovlivňují náš život i dnes. I Muzeum Jindřichohradecka se proto zapojilo do celonárodní vlny akcí připomínajících tuto událost. Jednou z akcí muzea je seriál článků, ve kterém budou postupně představeny muzejní sbírkové předměty spojené s I. světovou válkou.

VELKÁ VÁLKA ve sbírce Muzea JindřichohradeckaMuzeum má rozsáhlé a pestré fondy sbírkových předmětů vztahujících se k I. světové války. Hlavními zdroji těchto předmětů bylo Regimentsmuseum des K. u. K. Infanterieregiment Nr. 75 a dary jindřichohradeckých občanů, účastníků války.

75. pěší pluk byl „jindřichohradecký“, neboť ve městě sídlilo jeho doplňovací velitelství a náhradní čtvrtý prapor. V roce 1915 byl pluk převelen do maďarského Debrecínu (a přesně v intencích rakousko-uherské národnostní politiky byl do Jindřichova Hradce převelen jeden maďarský pluk). V Debrecínu pak založili příslušníci pluku, kteří nebyli přímo nasazeni na frontu, plukovní muzeum, do kterého potom vojáci přispívali nejrůznějšími dary. Byl tak vytvořen rozsáhlý fond, který byl vracejícím se plukem koncem roku 1918 převezen do Jindřichova Hradce, kde se posléze dostal do tehdejšího městského muzea.

Hradečtí občané se Velké války zúčastnili hlavně v řadách 75. pěšího pluku. Řada osob spjatých s Hradcem však prožila válku i v jiných útvarech, nemluvě o vojácích, kteří se domů vrátili jako legionáři. Z Jindřichova Hradce pocházejí dokonce dva vojáci, kteří dosáhli ge-nerálské hodnosti, sice až poválce, ale jejich úspěšná profesionální vojenská kariéra začala právě v ní. I tito lidé či jejich potomci věnovali muzeu množství zajímavého materiálu.

VELKÁ VÁLKA ve sbírce Muzea JindřichohradeckaSbírkové předměty týkající se Velké války jsou pro svoji různorodost zařazeny do většího množství sbírkových fondů muzea. V právě zahajovaném seriálu budou čtenáři Nova postupně seznamováni s tím, v jakých fondech jsou tyto předměty dnes zařazeny a o jaké předměty se jedná. Budou tak představeny především fondy Fotografie, Nega-tivy a diapozitivy, Pohlednice, Mili-taria, Faleristika, Obrazy, Sochy
a plastiky, Regionální historie, Jan Zeman a Mapy.

Některé sbírkové předměty muzeum představí veřejnosti na výstavách, které plánuje pro období let 2015 až 2018.

Pokud některého čtenáře tyto řádky inspirují k darování či prodeji věcí z I. světové války muzeu, bude muzeum vděčné a již předem děkuje.

PhDr. Jaroslav Pikal