Aktuálně

Výše poplatku za komunální odpad se pro letošní rok nemění

Zastupitelstvo města po projednání schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Jindřichův Hradec č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že sazba poplatku pro fyzickou osobu bude ve výši 500 Kč.

Kam s odpadem...?Dle ustanovení zákona o místních poplatcích je město povinno stanovit nově pro každý kalendářní rok sazbu poplatku za komunální odpad na základě skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího kalendářního roku.

Schváleny byly některé změny ve vyhlášce:

  • omezení osvobození osob umístěných do náhradní rodinné výchovy na dobu nejdéle do 18 let věku
  • zrušení osvobození cizinců
  • osvobození po dobu hospitalizace, pokud trvá nepřetržitě déle než 3 měsíce.

Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 31. května 2018 celou částkou. Mají ho povinnost platit fyzické osoby s trvalým pobytem v Jindřichově Hradci a také ty, které zde sice nemají trvalý pobyt, ale přitom tu vlastní nemovitost určenou k individuální rekreaci, rodinný dům nebo byt, ve kterém není nikdo
hlášen k trvalému pobytu. Poplatníci – fyzické osoby s trvalým pobytem – mají povinnost zaplatit celou částku do 31. května, vlastníci nemovitostí, v nichž není nikdo hlášen k trvalému pobytu, do 30. září.

Jak lze poplatky zaplatit?
Poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou (kancelář č. 13 a kancelář č. 12, Klášterská ul. č. 135), poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet města (19-603140379/0800). Variabilní symbol / ověření variabilního symbolu získáte na tel. č.: 384 351 133.

Pokladní hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 16.00 hodin, úterý a čtvrtek od 7.30 do 15.00 hodin, pátek od 7.30 do 13.00 hodin. Variabilní symbol má každý uveden na pokladním dokladu. Pokud pokladní doklad z předchozího roku nemáte, můžete se dotázat na tel. čísle: 384 351 133.

Po uplynutí termínu splatnosti se může dlužná částka u obou poplatků navýšit až na trojnásobek.

Zdeňka Klímová – Město Jindřichův Hradec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít