Chvála zpěvu – adventní koncert

Noční prohlídka kostela sv. Jana Křtitele

S vánočním programem vystoupí děti z pěveckých sborů jindřichohradeckých základních škol Nova domus, Novadomáček a Lyra a jako host dětský pěvecký sbor Arieta ze Žirovnice

Vstupné dobrovolné