20.2 C
Jindřichův Hradec
20.06. 2024
Články

Drobná sakrální architektura (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)

Zajímavý příklad drobné sakrální architektury se nachází v Kmentové ulici v ohradní zdi mezi čp. 84/II a čp. 85/II, naproti domu Bistřických, známému díky krásně zachovaným renesančním arkádám. Jedná se o omítanou výklenkovou kapličku na vysoké podestě, na které se dnes nachází díky porušení kamene zpola čitelný nápis:“Kdo mou podobu pozdrawí… na tomto swětě i taki na věčnosti. MDCCCXXV.“ Text tedy datuje vznik kapličky do roku 1825. Její architektura je prostá, bez zdobení, jen s dvěma jednoduchými římsami, mezi kterými se nachází barokizující prosklená nika.

Drobná sakrální architektura (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)
Václavská ulice před
požárem v roce 1902

Původně bylo v kapli umístěno dřevěné sousoší Panny Marie s Jezulátkem a s andílky po stranách, které stylově pochází ze stejné doby jako kaplička. Socha Madony i andílci jsou vyřezáni ze dřeva a poté barevně polychromováni, přičemž levý z andílků není původní, jedná se o laicky vyrobenou kopií nižší umělecké hodnoty než ostatní části sousoší. Celkově lze o dřevořezbě tvrdit, že se jde o práci až pololidovou, autor zjevně nepatřil mezi školené sochaře, proto Madonu ani jindřichohradecký historik Dr. Josef Novák či archivář František Teplý ve svých dílech nezmiňují.

Na počátku druhého milénia, hned po očistění akademickým sochařem Vladimírem Krninským, se ji pokusil neznámý pachatel ukrást. Po uschování v domě majitelů byla nahrazena sádrovou Pietou. Původní sousoší získalo do sbírek Muzeum Jindřichohradecka.

Drobná sakrální architektura (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)
Sousoší Panny Marie s anděly
Drobná sakrální architektura (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)
Současná podoba kapličky v Kmentové ulici
Drobná sakrální architektura (Jindřichohradecké sochy a památníky #8)
Opravená kaplička
sv. Jana Nepomuckého

Další jindřichohradecká výklenková kaplička byla včleněna mezi domy č.p. 102/III nazývaného U zvonu a č.p.103/III ve Václavské ulici naproti dnešní poliklinice. Pozdně barokní sakrální stavba je zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, jehož socha v typickém barokním gestu se nachází uvnitř výklenku. Na počátku 20. století měla kaplička ještě štít zdobený typickými volutami a třemi do trojúhelníku umístěnými sochami, o které pravděpodobně přišla při požáru 16. května 1902. Oheň tehdy zničil krovy domů od č.p. 109/III až po č.p. 103/III, v něž bydleli Jan a František Čermákovi. Ještě téhož roku došlo na úpravu kaple, kterou o třetinu snížili, sochařsky zdobený štít nahradili jednoduchým trojúhelníkovým a do kapličky umístili před sochu Jana Nepomuckého novou kovanou mříž s letopočtem připomínajícím tuto tragickou událost a s ozdobným monogramem bratří Čermáků.

František Fürbach, Jakub Valášek

Muzeum Jindřichohradecka připravilo pro čtenáře zpravodaje NOVUM nový seriál, který bude věnován jindřichohradeckým památníkům, sochám a podobným uměleckým dílům, které v průběhu staletí vznikaly na území města Jindřichova Hradce. Tento budete moci číst ve zpravodaji NOVUM a na Hradecžije.cz.

Předchozí díly:

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum Jindřichohradecka