16.2 C
Jindřichův Hradec
23.05. 2024
Články

Sousoší Ukřižovaný s Matkou Bolestnou (Jindřichohradecké sochy a památníky #2)

Sousoší Ukřižovaný s Matkou Bolestnou (Jindřichohradecké sochy a památníky #2)Starý most stojící mezi Velkým a Malým Vajgarem je z obou stran ohraničen kamennými sochami. Na straně směrem k Václavskému předměstí stojí sv. Jan Nepomucký, ovšem zajímavější umělecké dílo se nachází na straně k městu, blízko místa, kde stával Slavíkův dům. Jedná se o více než pětimetrové kamenné sousoší Ukřižovaného s Matkou Bolestnou, o dílo nám již známého sochaře Matouše Strachovského, které opět financoval poštmistr Ondřej Josef Bayer. Uprostřed sloupu zakončeného křížem se totiž nachází kartuš s Bayerovým erbem v podobě čtvrceného štítu s kotvami a hvězdou. Kamenné dílo vzniklo ve stejné době jako sloup na dolním náměstí, tedy kolem poloviny 60. let 18. století a dačický sochař jej tentokrát vytesal z hrubozrné žuly.

Sousoší Ukřižovaný s Matkou Bolestnou (Jindřichohradecké sochy a památníky #2)Během staletí bylo sousoší několikrát poškozeno a opravováno, např. v roce 1877 spolkem Vesna. Podruhé v roce 1897, kdy březnová vichřice shodila vršek sousoší, včetně Kristovy hlavy do Vajgaru. Do roku 1934 se datuje třetí rozsáhlé restaurování, jelikož kamenné sousoší bylo v té době opět v havarijním stavu. Zprávu o nutnosti zásadních oprav přinesl téhož roku jindřichohradecký týdeník Ohlas od Nežárky. Práce na opravě sousoší svěřilo kuratorium muzea významnému táborskému sochaři Janu Vítězslavu Duškovi. Ten po bedlivém průzkumu konstatoval nutnost kompletního restaurátorského zásahu. Zjistil, že socha Ukřižovaného se nachází v nejhorším stavu, je poškozena předchozími opravami a poničena železnými čepy způsobujícími odpadání kusů samotné sochy. Sochař Dušek následně provedl kompletní restaurování sochy Krista a doplnil chybějící části umělým kamenem. Navíc celé sousoší fluátoval, tzn. nanesl ve vrstvě soli kyseliny hexafluorokřemičité a nakonec konservoval proti povětrnostním vlivům. Hotovou zakázku předal v létě téhož roku.

Sousoší Ukřižovaný s Matkou Bolestnou (Jindřichohradecké sochy a památníky #2)Po více než padesáti letech poprvé došlo k výměně originálů za výdusky vyrobenými na bázi pryskyřice. Tento technologický postup se ovšem neosvědčil a proto byly tyto výdusky nahrazeny novými, vyrobenými již na bázi cementu. Obě tyto výměny provedli restaurátoři, sochaři Ivan Tlášek a Vladimír Krninský. V současné době se originály sousoší Ukřižovaného nacházejí v lapidáriu muzea na Balbínově náměstí.

František Fürbach, Jakub Valášek

Muzeum Jindřichohradecka připravilo pro čtenáře zpravodaje NOVUM nový seriál, který bude věnován jindřichohradeckým památníkům, sochám a podobným uměleckým dílům, které v průběhu staletí vznikaly na území města Jindřichova Hradce. Tento budete moci číst ve zpravodaji NOVUM a na Hradecžije.cz.

Předchozí díly:

Jezuitský seminář (Krýzovy jesličky) - Muzeum Jindřichohradecka