22.4 C
Jindřichův Hradec
19.07. 2024
Články

Jaký bude prosinec 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)

Tento výklad je pouze obecným výkladem měsíce s energií čísla 6. Pokud se vám bude zdát, že se v tomto roce výklad měsíce s energií čísla 6 opakuje, je to tak v pořádku. V čínské numerologie je opakující se cyklus 9 (tedy energie čísel se pravidelně opakují od čísla 1 do čísla 9).

Jaký bude leden 2021 z pohledu numerologie? (KOUZLA JH)Podívejme se na prosinec 2021 numerologicky

Rok: 2021 je součtem čísel 2+2+1=5

Měsíc: 12

Součet: 12+5=17=1+7=8

Osmička reprezentuje planetu Saturn. Bůh Saturn, v mytologii, byl bohem zemědělství, sklizně a času.

V numerologii je číslo 8 číslem vůle a individuality, intenzity, hloubky, učení, karmické povinnosti, materiálního blahobytu a bohatství, originality, prudkosti, představivosti, rozhodnosti. V tomto měsíci pro nás může být priorita materiální a hmotné zabezpečení. Buď se budeme věnovat k jeho rozšiřování a shromažďovaní, nebo se budeme radovat z odměn získaných za naše vynaložené úsilí celého roku.

V tomto měsíci – prosinci– můžeme uplatnit naše skryté vlastnosti, jednou z nich může být organizační talent, schopnost. Můžeme mít i vyšší odvahu pojmenovat věci, situace správnými jmény a nebát se tuto pravdu vyslovit. Energie čísla osm vede k bohatství, úspěchu, seberealizaci, poznání své vlastní hodnoty. Předně je třeba být v tomto měsíci – pod energií čísla 8 – pravdomluvní, čestní, neubližovat slovem ani myšlenkou svým protivníkům. Jen čestným jednáním (bojem) lze dosáhnout spravedlivého vítězství.

Saturn – jedním z potomků bohyně Gaii, na jehož počest se každoročně slavily saturnálie – svátky zimního slunovratu. Oslavujme tedy i my radosti a zisky za naše dosažené úsilí a nezapomínejme myslet i na chudší, hladové měsíce roku.

Využijte číslo osm k hromadění majetku čestnou cestou, rozvíjejme své aktivity v obchodu a podnikání. Pří své úsilí nemysleme pouze sami na sebe, ale také na naše blízké, rodinu, přátele, zaměstnance. Vězme, že tento dar nám byl dán a je třeba zůstávat i nadále skromnými, neboť i peníze jsou jen určitá forma energie, kterou je možné předat v nezištné formě dál, dle staré moudrosti: Dej a bude ti dáno, přej a bude ti přáno.

Číslo 8 je číslem Vlastní moci

Barva: tmavočervená, purpurová, karmínová, černá

Den: neděle

Co mě má naučit: smyslu pro spravedlnost, kreativitě, síle vést, smyslnosti

Čemu se mám odnaučit: problémům s autoritou, strachu ze selhání, hašteřivosti, nesmiřitelnosti

Co zlepšit, čemu se věnovat: obchodu, financím, politice, armádě, zákonům, podnikání

Na co si dát pozor: dominanci, nevybíravosti, netaktnosti

Čakra

Červená barva náleží kořenové čakře: motto: Naučte říkat životu ANO a vraťte se zpět ke své nahromaděné prvotní energii.

Tarot

Tarot karta číslo 17 – Hvězda – pokora, láska, vděčnost, poznání, vědění z vlastního utrpení. Po překonání těžkých zkoušek dochází k poznání skutečného života. Je třeba naplnit svůj osud, a je třeba prožít/splnit veškeré úkoly, které nám život přináší. Svůj život bereme do vlastních rukou. Naučte se cítit a vnímat čistou nesobeckou lásku sami k sobě i k druhým, naučme se svobodně rozhodovat a spojme se sami se sebou.

Runa

Runa číslo 17 – Tiwaz – obnovení rovnováhy, úspěch dosažený sebeobětováním. Runa nám ukazuje odvahu, statečnost, oddanost, troufalost. Znamená odhodlání, mužskou sexualitu, nové výzvy, vyjevení nového porozumění, víru sama v sebe. Nebojme se nových výzev, které nás potkávají, chopme se jich s úctou a pokorou a využijme jich nesobeckým způsobem ve svůj prospěch k poznání dalšího svého Já. Seberme potřebnou odvahu pro zdolání výzvy, která se nám nabídla.

Číslo 8 – Úcta k sobě samému

Čerpám z moci okamžiku a žiji si svůj vlastní kreativní potenciál – pro výzvy svých bližních, k upevnění vlastní moci, získávám tak vážnost a úctu k sobě samému.

V případě zájmu vlastního numerologického výkladu můžete použit.

[email protected]

nebo

www.vykladkartetjh.webnode.cz

Hodně úspěchů v prosinci vám všem přeje Marta Viola