8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Kostely a kaple

Kaple svaté Maří Magdaleny

Kostel sv. Máří Magdalény, založený Jindřichem z Hradce počátkem 13. století, patřil k nejstarším stavbám tohoto druhu ve městě.

Byl součástí „špitálu“, směřujícího k Nežárecké bráně. Koncem 14. století byl upravován a na konci 16. století byl připojen k jezuitské koleji, vybudované na popud Adama II. z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Montfortu v souvislosti s příchodem Jezuitů do Hradce. V roce 1615 však kostel shořel. V letech 1628 – 1633 nechal Vilém Slavata na jeho místě vystavět od základů novou pozdněrenesanční kapli – kapli sv. Máří Magdalény s přepychovými štuky v klenbě a nádhernou výzdobou.

Roku 1778 byl po zrušení jezuitského řádu kostel odsvěcen a od následujícího roku sloužil císařské armádě.

Jezuitská kolej byla po zrušení Jezuitského řádu v 18. století upravena na kasárny. Kolej je Nežáreckou branou spojena s bývalým jezuitským seminářem, který je od roku 1927 sídlem jindřichohradeckého muzea.

Roku 1995 přešel celý areál na město Jindřichův Hradec a po rekonstrukci v letech 1997-8 slouží kostel kulturním a společenským účelům jako koncertní a obřadní síň. Obdobné využití čeká po dokončení rekonstrukce i na bývalou jezuitskou kolej.

Kaple je po rekonstrukci otevřena od roku 1998. Dnes slouží nejrůznějším společenským a reprezentativním účelům. Komplex budov bývalé jezuitské koleje tvoří druhý největší objekt ve městě. Budova koleje slouží a bude sloužit jako Národní muzeum fotografie, ke kterému byl položen základní kámen 21. června roku 2002

Kostel je jednolodní stavba s pětibokým presbytářem, ve kterém jsou zachovány horní části původních gotických oken s kružbami. Zdi jsou vně i uvnitř členěny toskánskými pilastry. Loď je klenuta valeně s lunetami a výsečemi, presbytář má křížovou klenbu v závěru s paprsčitými žebry.


Obřadní síň – Kaple sv. Maří Magdaleny Jindřichův Hradec

Jedná se o odsvěcenou kapli, ve které se konají civilní svatební obřady. Kaple se nachází vedle Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Jsou zde k dispozici velké varhany, které pocházejí z kostela sv. Trojice. Varhany se využívají při svatebních obřadech.

Poplatek za svatební obřad v měsících květen – září  500,-Kč
Poplatek za svatební obřad v měsících říjen – duben  800,-Kč
Pro další informace kontaktujte oddělení matriky MěÚ Jindřichův Hradec.

Zdroj: Město J. Hradec

Mapa: