5.9 C
Jindřichův Hradec
11.12. 2023
Kostely a kaple

Kaple svaté Maří Magdaleny

Kostel sv. Máří Magdalény, založený Jindřichem z Hradce počátkem 13. století, patřil k nejstarším stavbám tohoto druhu ve městě.

Byl součástí „špitálu“, směřujícího k Nežárecké bráně. Koncem 14. století byl upravován a na konci 16. století byl připojen k jezuitské koleji, vybudované na popud Adama II. z Hradce a jeho manželky Kateřiny z Montfortu v souvislosti s příchodem Jezuitů do Hradce. V roce 1615 však kostel shořel. V letech 1628 – 1633 nechal Vilém Slavata na jeho místě vystavět od základů novou pozdněrenesanční kapli – kapli sv. Máří Magdalény s přepychovými štuky v klenbě a nádhernou výzdobou.

Roku 1778 byl po zrušení jezuitského řádu kostel odsvěcen a od následujícího roku sloužil císařské armádě.

Jezuitská kolej byla po zrušení Jezuitského řádu v 18. století upravena na kasárny. Kolej je Nežáreckou branou spojena s bývalým jezuitským seminářem, který je od roku 1927 sídlem jindřichohradeckého muzea.

Roku 1995 přešel celý areál na město Jindřichův Hradec a po rekonstrukci v letech 1997-8 slouží kostel kulturním a společenským účelům jako koncertní a obřadní síň. Obdobné využití čeká po dokončení rekonstrukce i na bývalou jezuitskou kolej.

Kaple je po rekonstrukci otevřena od roku 1998. Dnes slouží nejrůznějším společenským a reprezentativním účelům. Komplex budov bývalé jezuitské koleje tvoří druhý největší objekt ve městě. Budova koleje slouží a bude sloužit jako Národní muzeum fotografie, ke kterému byl položen základní kámen 21. června roku 2002

Kostel je jednolodní stavba s pětibokým presbytářem, ve kterém jsou zachovány horní části původních gotických oken s kružbami. Zdi jsou vně i uvnitř členěny toskánskými pilastry. Loď je klenuta valeně s lunetami a výsečemi, presbytář má křížovou klenbu v závěru s paprsčitými žebry.


Pronájem kaple sv. Maří Magdaleny:

Letní období (cca květen-září): nájemné 810 KČ/1 hodina

Zimní období (cca říjen-duben):
nájemné 2020 Kč za 1. hodinu a za každou další započatou hodinu nájemné 810,- Kč.

Cena včetně DPH

Kancelář: 384 497 473, e-mail: [email protected]

Předprodej vstupenek na kulturní akce pořádané v kapli pořádané Městem J.Hradec se provádí v pokladně KD Střelnice (Masarykovo nám.107/I, J.Hradec) již 14 dnů před konáním akce. V den konání akce se prodej vstupenek provádí přímo v kapli. Držitelům ZTP/P-vstup zdarma.

Pokladna KD Střelnice – tel.č.: 384 497 474

Út – So 15:00 – 20:30

Ne 14:30 – 20:30

Rezervace vstupenek se provádí telefonicky (pokladna KD Střelnice Út – Ne, tel. č. 384 497 474) pouze 7 dní před konáním akce.

Předplatné KPH, abonentní koncerty, sezóna 2018


Obřadní síň – Kaple sv. Maří Magdaleny Jindřichův Hradec

Jedná se o odsvěcenou kapli, ve které se konají civilní svatební obřady. Kaple se nachází vedle Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci. Jsou zde k dispozici velké varhany, které pocházejí z kostela sv. Trojice. Varhany se využívají při svatebních obřadech.

Poplatek za svatební obřad v měsících květen – září  500,-Kč
Poplatek za svatební obřad v měsících říjen – duben  800,-Kč
Pro další informace kontaktujte oddělení matriky MěÚ Jindřichův Hradec.

Zdroj: Město J. Hradec

Mapa: