8.6 C
Jindřichův Hradec
17.04. 2024
Články

Kaplička Najdek (Lodhéřovské památky #2)

Informace o jejím vzniku se nedochovaly, avšak signatura na stavbě datuje rok 1821. Existence kaple se však dá předpokládat i dříve, a to zejména z důvodu vzdálenosti k nejbližším kostelům v okolí a také vzhledem k historii vzniku samotného Najdeku.

Kaplička Najdek (Lodhéřovské památky #2)Dle sdělení pamětníků došlo k odsvěcení zřejmě v 50. letech 20. století a objekt přestal sloužit svému účelu. V 60. letech byla kaple určena ke zbourání, avšak nedošlo k tomu pravděpodobně z důvodu pracnosti demolice. V roce 1975 byla kaple z iniciativy místních usedlíků a chalupářů opravena, stavebně zajištěna a uzavřena. Tím byla zachována pro další generace nejen najdeckých občanů. Tehdejší MNV Lodhéřov převzal nad touto opravou patronát a poskytl stavební materiál.

Další opravou prošla kaple v roce 2010. Větší rekonstrukce se uskutečnila v květnu 2017, kdy byla kompletně vyměněna střešní krytina, byla osazena vitrážová okna, proběhla oprava fasády a následná vnitřní i vnější výmalba. Obec usilovala o její prohlášení za kulturní památku, a tak v roce 2003 oslovila Ministerstvo kultury České republiky. To však svým rozhodnutím nedoporučilo zařadit tuto stavbu mezi kulturní památky, a to z důvodu, že se jedná o průměrnou stavbu bez významnějších architektonických prvků, která nedosahuje úrovně potřebné pro její prohlášení. O vánocích v roce 2014 se mohla kaplička pyšnit nově instalovaným vánočním osvětlením, které bylo později rozšířeno i na osvětlení kaple samotné. Místní občané zde od roku 2015 pořádají na Štědrý den zpívání vánočních koled. Tato setkání vytvořila základ budoucí tradice.

Zdroj: Obec Lodhéřov