Aktuálně

Krajinou pohraničí (Česká Kanada vypravuje #2)

Do startovních bloků zaklekni na nejsevernějším bodu Rakouska. Tam, kde do krajiny pozvolna vstupuje hladina Staňkovského rybníka, jež je svým charakterem i hloubkou spíše přehradní nádrží a také státní hranicí, co měla oddělovat a vymezovat kdysi spojené. Je místem, které inspirovalo název celého území. V létě využij pramicové lodní dopravy a vydej se prozkoumat jeho kouzla a zákoutí, jen málo očí jich doposud spatřilo.

Krajinou pohraničí (Česká Kanada vypravuje #2)Start! Můžeš běžet, můžeš jít. Když to krajině dovolíš, tempo její i tvé se po chvíli sladí a ty se staneš jejím zrakem, co pozoruje a těší se z cesty po hranici, co bývala železná a dnes už jen papírová je. Osada Nové Mlýny s rybníkem se živelnými desetiletími transformovala do hotelu. Najdeš tu stopy té přeměny, povídání na tabulích, vděčnost i pietu. Kámen republiky tu na vše s nadhledem a pevným klidem dohlíží.

Každou vteřinu je možnost volit – hranici přejít a pohádkovým světem Rottalských samot až do Haugschlagu putovat, či pocítit stále ještě přítomnou samotu československého pohraničí a bývalou signálkou pro kluky z PS rot dát se vést. Procházet obcemi, jež setrvaly ve své podstatě, v pastevecky-zemědělském způsobu života plus Haugschlagský golf, či naslouchat tichu remízků a rozvalin u Smrčné, kreslit si, jak Blanko byl ještě bažinou a míjet patníky po hraniční pěšině, kde teď i běžky projedou.

Krajinou pohraničí (Česká Kanada vypravuje #2)Ať už zvolíš jakkoli, mezi Griesbachem a Hraničníkem si tě najde jedna Dračice. Potok, co možná jiné jméno dříve nesl, on i čas tu navzdory všem změnám bublají stále dál. A tak se zaposlouchej a dovol vodě, ať vypravuje. O světech, jimiž proplouvá. Od Vysokého kamene, kde se rodí a ožívá, přes Buková Blata, Albeř i Osiku, přes město, co před chvílí minula. Zná tenhle kraj.

Zdejší nabídka dalších směrů je široká několik kilometrů – na sever, tam bývalý Mnich spočinul a sněhové vločky hladí jeho vrásčitou tvář; na jih přes Griesbach až do Illmans, kde potkáš Českou Kanadou minulosti; a taky přímo k východu, dál kolem patníků, Oborou až k celnicím, pohraničním strážím, ke Grametten.

Tam nad Bystřicí a Artolčí se cosi mění a hranice zemí stáčí se k jihu.
K jihu zaniklých světů a lesních stěn. K Jalovcům, kamenům a borovicím.

Ves Artoleč měla štěstí. Ač v zakázaném pásmu, přežila. Roky, kdy byla koncem známého světa, koncem možného, jsou tu stále přítomné a pozorovatelné. Když jí procházíš, postřehneš to zvláštní kouzlo, jež zde stále přebývá. Zajdi se podívat na rotu pohraniční stráže, tam je nejsilnější.

Krajinou pohraničí (Česká Kanada vypravuje #2)A pak zas můžeš volit. Pokračovat signálkou krajem opuštěnosti a tiché krásy – pomůžou ti značky a milníky, a taky tvá pohraniční intuice – až pod Starohuťský vrch, či přímo přes louky k jihu, kde cedule ACHTUNG STAATSGRENZE oznamují možnost setkat se s původní podobou České Kanady.

Dřevěná Aussichtsturm tě pozve k návštěvě jako první. Pohlédni k severu do české země! Přenes se o půl století a otevři všemu, co přichází. Je to intenzivní a taková je celá hranice. Má v sobě poselství. Po pár krocích je tu Hirschenschlag. Kostel, návesní rybníky, statky a domy bez plotů, hasičárna. Vyjádření přirozeného spojení s krajinou, lánové zemědělství, klasický pohraniční schlag.
Přes terénní vlnu pohlédni k východu. Tam, coby místní Fangorn-prales, vyrostla za hraničím potokem hradba smrků. Jak ji asi vnímali místní obyvatelé, když byla budována? Kdo ví. Dneska je svědkem, jak se hospodařilo na druhé straně.

Přes samoty Malého Hirschenschlagu a Hammerhäuser, po signálce od Mýtinek, všechno tě přivede do Starých Hutí. Tuto ves namísto remízku pohltil celý les. Demoliční a zalesňovací plán zde však přes svoje naplnění zanechal stopy, které můžeš objevovat a pátrat po skrytém. Pár kroků od Reingers tu žili lidé, stejně jako na Romavě a Rajchéřově u Hadího vrchu. Celá oblast volně přecházela mezi vesnicemi, lesy, loukami, poli a pastvinami. Jen koukni na těch pár starých snímků, co se dochovaly! Jenže – čo bolo, to bolo. Teď je jižní výběžek české země zalesněný a svou kvetoucí přirozeností láká k návštěvám. Dole u Neumühle překroč hranici na jih či sever, průzkum pokračuje!

Krajinou pohraničí (Česká Kanada vypravuje #2)Waldvierteleweg, Radschin, Pyramide a Hoher Stein již vystoupily ze stínu Opony, a než se před tebou objeví Klein-Taxen, uvidíš nové a dlouho skryté. Hraniční bystřina v sedle u Kraví hory značí směr dalšího postupu. Sto výškových metrů je tu znát a třetí dějství pomezních světů může začít.

Výjimečná situace – u nás pole, v Rakousku les – se po chvíli vrací k normálu a s potokem Pstruhovcem začíná meandrovat i státní hranice. Na jihu Gross-Taxen a Brunn, za linií patníků jen názvy u prázdných míst na mapách – to je Země nikoho. Dětříš, Pernárec, Košlák, Kuní, Košťálkov. Stejný příběh, a když vylezeš na Kamčatku a přehlédneš celé území, začne ti jej kraj vyprávět sám.

Cesta přes Pengershof je krátká, pomíjí však místo, kde se tři země potkávají. Proto se odvážně pustíš do lesnatých kopců k Čihadlu, do výšin více než nadmořských, kde v samém srdci hvozdu spočívá Kámen Trojmezí. Odtud dál už se Česká Kanada snáší ke Slavonicím, v zemi moravskou. Ještě chvíli tě povedou úzké silničky, co tu zbyly po hlídkách pohraničních časů, výhledy a svobodné stráně. Kousek nad Lešnou, poslední zaniklou oázou lidských bytostí, projdeš; Maříží, jež je barevnou paletou dob, až tam, kde končí cesta po hranici České Kanady.
Přechod Slavonice-Fratres je svými objekty a vysílačem její symbolickou tečkou. Je vyslancem téhle krajiny, země bez hranic, která stále vysílá. O tom, kdo je.
O tom, co je -.-././…/-.-/.-//-.-/.-/-./.-/-../.-///

Zdroj: Českákanadavypravuje.cz – autor: 4P

Česká Kanada vypravuje

 je místem, kde promlouvá duše krajiny skrytá v Novobystřické vrchovině, v jihovýchodním koutu okresu Jindřichův Hradec, který je odedávna hranicí dvou zemí, oblastí, kde se potkávají odlišné kultury, různé způsoby života. A přesto v něčem stejné. Utvářejí je rysy krajiny, jež byla osídlena jako jedna z posledních v českých zemích, krajiny, jež  ve své tiché kráse ukrývá mnohé.

ceskakanadavypravuje.cz o ní vypráví.

Česká Kanada vypravuje

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít