20.04. 2024
Články

Možnost bezplatné evidence v registru psů pro občany Jindřichova Hradce

V rámci zavedení nových opatření v souvislosti s očkováním psů a jejich čipováním nabízí město Jindřichův Hradec bezplatnou evidenci psů v městském registru. V případě zaběhnutí psa umožní čip vedený v registru snadnou identifikaci zvířete a jeho návrat majiteli.

Fotka od Manfred Richter z Pixabay

„Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011“. (Povinné označování psů, 2020. [online]. Státní veterinární zpráva. [cit. 2020-10-01]. Dostupné z https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/).

Výše uváděné úkony si musí sjednat každý chovatel individuálně u zvěrolékaře. Tímto způsobem bude zamezeno přenosu očkovacího průkazu mezi více jedinci. Pomocí čipu dojde k snadné identifikaci psa a jeho očkovacího průkazu, lidově řečeno: „jeden pes, jeden průkaz“, papíry budou fakticky nepřenosné.

V současné době však nevznikl celostátní registr očkovaných psů. S jeho zavedením se výhledově počítá od roku 2022. Absenci centrálního registru suplují registry soukromé, které zpravidla za finanční úhradu vedou evidenci zvířat. V případě zaběhnutí psa umožní čip vedený v registru snadnou identifikaci zvířete a jeho návrat majiteli. Na tuto skutečnost zareagovalo město Jindřichův Hradec bezplatnou službou, nabídkou městského registru. Při platbě poplatku za psa může (Avšak nemusí, jedná se o dobrovolné rozhodnutí každého občana Jindřichova Hradce!) chovatel zvířete sdělit identifikační údaje obsažené v čipu a své telefonní číslo. Konkrétní pes tak bude zanesen do městského evidenčního systému, k němuž mají přístup i strážníci městské policie. V případě zaběhnutí psa a jeho předání Městské policii Jindřichův Hradec dojde k okamžité identifikaci a rychlému předání psa právoplatnému majiteli. Službu je možno poskytnout pouze občanům Jindřichova Hradce a jeho místních částí.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec