Aktuálně

Novinky z knihovny muzea Jindřichohradecka

Již tradičně přinášíme v březnu, který je celostátně vyhlašován jako měsíc čtenářů, informace o dění v muzejní knihovně v uplynulém roce. Muzejní knihovna registrovala v uplynulém roce 101 registrovaného návštěvníka. Během 327 návštěv badatelé studovali 915 klasických dokumentů.

Naši badatelé hojně používali on-line katalog knihovny (www.mjh.cz a intranetová verze v badatelně muzea), v němž během 888 vstupů položili 6031 dotazů. Novinky z knihovny muzea JindřichohradeckaTaké počet uživatelů digitální knihovny Muzea Jindřichohradecka se stále zvyšuje. V loňském roce jsme pro tyto zájemce spustili zkušební verzi on-line přístupu digitální knihovny Kramerius na www stránkách muzea, v níž najdou téměř všechny tituly regionálních periodik počínaje nejstarším Neuhaser Allgemeiner Anzeiger (1844-1848) a konče týdeníkem Štít (1973-1992). Digitální knihovna MANUSCRIPTO-RIUM (http://www.manuscriptorium.com) byla obohacena o dalších 16 titulů starých tisků a rukopisů, takže v současné době nabízí plné digitální kopie 58 nejcennějších titulů z knihovny Muzea Jindřichohradecka.

Fondy knihovny byly prezentovány též na výstavách. Loňská hlavní výstava letní sezony připomněla významné výročí největší mimopražské tiskárny 19. století – Landfrasovy tiskárny, od jejíhož vzniku uplynulo 220 let. Název výstavy Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery 19. století lákal návštěvníky, aby přišli nahlédnout do desítek knih určených pro nejširší lidové vrstvy – do nebeklíčů, které tvořily spolu s dalšími modlitebními knihami základ produkce Landfrasovy tiskárny a jádro jejího obchodního úspěchu. K výstavě byla připravena stejnojmenná publikace, kterou je možno zakoupit v pokladně muzea. Ve dnech 20. – 21. září 2017 proběhla v Muzeu Jindřichohradecka odborná konference Knižní kultura 19. století. Muzeum ji pořádalo za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. Konference byla připravena při příležitosti 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny a volně navázala na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, která se konala v roce 1997. V průběhu konference se podařilo naplnit hlavní cíle pořadatelů, jimiž bylo komplexní sledování problematiky knižní kultury celého 19. století a rozvíjení mezioborové spolupráce a spolupráce paměťových, akademických i vědeckých institucí.

První říjnový týden byl již po jedenadvacáté věnován celostátní akci Týden knihoven. Knihovna Muzea Jindřichohradecka při této příležitosti připravila pro žáky druhých stupňů základních škol a pro středoškoláky pásmo věnované 220 výročí založení Landfrasovy tiskárny. Během hodinového programu účastníci navštívili expozici Landfrasova tiskárna a výstavu Nebeklíče od Landfrasů aneb knižní bestsellery 19. století s komentářem kurátorky. V roce 2017 byly sbírkové knižní fondy obohaceny o 52 nové přírůstky, mezi nimiž se objevil například Poloviční nebeklíč z Landfrasovy tiskárny v mosazné vazbě zdobené štrasem. Unikátní akvizicí byl leták se satirickým textem Jak žid přijímá pacholka do služby tištěný rychlotiskem A. Landfrasa v Jindřichově Hradci na přelomu 40. a 50. let 19. století.

V roce 2017 bylo restaurováno rekordních 37 knihovních jednotek. Jednalo se především o velký soubor nebeklíčů, které byly vystaveny na již zmíněné výstavě. Restaurovány byly také některé unikátní tisky a rukopisy, které byly zároveň digitalizovány, například soubor rukopisů z 18. století s přímou vazbou na náš region nebo některé zajímavé staré tisky. V nadcházejícím roce se příznivci knihovny setkají s knižními exponáty především na výstavách První republika – život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky a na velké sezónní výstavě Muzejní poklady v rukách restaurátorů. Odborníci se mohou těšit na příspěvky z konference Knižní kultura 19. století, které budou publikovány ve sborníku Národního muzea Acta musei nationalis Pragae. Historia literarum.

Štěpánka Běhalová