Aktuálně

Novinky z knihovny muzea Jindřichohradecka

Již tradičně přinášíme v březnu, který je celostátně vyhlašován jako měsíc čtenářů, informace o dění v muzejní knihovně v uplynulém roce. Muzejní knihovna registrovala v uplynulém roce 101 registrovaného návštěvníka. Během 327 návštěv badatelé studovali 915 klasických dokumentů.

Naši badatelé hojně používali on-line katalog knihovny (www.mjh.cz a intranetová verze v badatelně muzea), v němž během 888 vstupů položili 6031 dotazů. Novinky z knihovny muzea JindřichohradeckaTaké počet uživatelů digitální knihovny Muzea Jindřichohradecka se stále zvyšuje. V loňském roce jsme pro tyto zájemce spustili zkušební verzi on-line přístupu digitální knihovny Kramerius na www stránkách muzea, v níž najdou téměř všechny tituly regionálních periodik počínaje nejstarším Neuhaser Allgemeiner Anzeiger (1844-1848) a konče týdeníkem Štít (1973-1992). Digitální knihovna MANUSCRIPTO-RIUM (http://www.manuscriptorium.com) byla obohacena o dalších 16 titulů starých tisků a rukopisů, takže v současné době nabízí plné digitální kopie 58 nejcennějších titulů z knihovny Muzea Jindřichohradecka.

Fondy knihovny byly prezentovány též na výstavách. Loňská hlavní výstava letní sezony připomněla významné výročí největší mimopražské tiskárny 19. století – Landfrasovy tiskárny, od jejíhož vzniku uplynulo 220 let. Název výstavy Nebeklíče od Landfrasů – knižní bestsellery 19. století lákal návštěvníky, aby přišli nahlédnout do desítek knih určených pro nejširší lidové vrstvy – do nebeklíčů, které tvořily spolu s dalšími modlitebními knihami základ produkce Landfrasovy tiskárny a jádro jejího obchodního úspěchu. K výstavě byla připravena stejnojmenná publikace, kterou je možno zakoupit v pokladně muzea. Ve dnech 20. – 21. září 2017 proběhla v Muzeu Jindřichohradecka odborná konference Knižní kultura 19. století. Muzeum ji pořádalo za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. Konference byla připravena při příležitosti 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny a volně navázala na konferenci Tiskárny a tisky 19. století, která se konala v roce 1997. V průběhu konference se podařilo naplnit hlavní cíle pořadatelů, jimiž bylo komplexní sledování problematiky knižní kultury celého 19. století a rozvíjení mezioborové spolupráce a spolupráce paměťových, akademických i vědeckých institucí.

První říjnový týden byl již po jedenadvacáté věnován celostátní akci Týden knihoven. Knihovna Muzea Jindřichohradecka při této příležitosti připravila pro žáky druhých stupňů základních škol a pro středoškoláky pásmo věnované 220 výročí založení Landfrasovy tiskárny. Během hodinového programu účastníci navštívili expozici Landfrasova tiskárna a výstavu Nebeklíče od Landfrasů aneb knižní bestsellery 19. století s komentářem kurátorky. V roce 2017 byly sbírkové knižní fondy obohaceny o 52 nové přírůstky, mezi nimiž se objevil například Poloviční nebeklíč z Landfrasovy tiskárny v mosazné vazbě zdobené štrasem. Unikátní akvizicí byl leták se satirickým textem Jak žid přijímá pacholka do služby tištěný rychlotiskem A. Landfrasa v Jindřichově Hradci na přelomu 40. a 50. let 19. století.

V roce 2017 bylo restaurováno rekordních 37 knihovních jednotek. Jednalo se především o velký soubor nebeklíčů, které byly vystaveny na již zmíněné výstavě. Restaurovány byly také některé unikátní tisky a rukopisy, které byly zároveň digitalizovány, například soubor rukopisů z 18. století s přímou vazbou na náš region nebo některé zajímavé staré tisky. V nadcházejícím roce se příznivci knihovny setkají s knižními exponáty především na výstavách První republika – život v Jindřichově Hradci na stránkách Ohlasu od Nežárky a na velké sezónní výstavě Muzejní poklady v rukách restaurátorů. Odborníci se mohou těšit na příspěvky z konference Knižní kultura 19. století, které budou publikovány ve sborníku Národního muzea Acta musei nationalis Pragae. Historia literarum.

Štěpánka Běhalová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít