13.6 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 3. června 2020?

Tisková zpráva z 16. zasedání rady města Jindřichův Hradec 3. 6. 2020

  • Dům s pečovatelskou službou v Růžové ulici dostane nové automatické vstupní dveře
Jindřichův Hradec objektivem Ondry Dohnala - ilustrační
Ilustrační foto: Ondřej Dohnal

Rada zadala veřejnou zakázku na výměnu vstupních dveří v domě Růžová 30/II část „B“. Jedná se o výměnu stávajících dveří hlavního vchodu a dveří navazujícího vestibulu. Stávající dveře jsou dřevěné, byly již několikrát opravované a „brano“ již nelze řádně seřídit ani opravit. Nové dveře budou automatické, skleněné a bezbariérové. Venkovní dveře bude možno otevřít čipem z venku, zevnitř se budou otevírat automaticky na pohybové čidlo. Taktéž dveře vestibulu budou otevírány pohybovým čidlem. Současně bude provedena výměna domácích telefonů a úprava slaboproudých rozvodů – kabeláž, aby se daly dveře dálkově otevírat z bytů. Celkem se to bude týkat padesáti bytů. Předpokládaná cena zakázky je 419 699 Kč bez DPH. S projektem počítá rozpočet města na rok 2020 schválený zastupitelstvem. Předpokládaný termín realizace je 21. září 2020 – 5. listopadu 2020.

  • Ve 4. Mateřská škole dělníci během července vymění stropní panely

29. června začne stavební firmy J.S. & J.S. Jaromír Semotán, která vyhrála veřejnou zakázku malého rozsahu, vyměňovat stropní panely ve třídách 4. Mateřské školy v Röschově ulici. Akce bude stát 794 773 Kč s DPH a hotovo by mělo být 26. července 2020.

  • U hokejbalového hřiště přibudou nové šatny

Rada města zadala veřejnou zakázku malého rozsahu na pořízení a instalaci šaten pro hokejbalové hřiště u 6. Základní školy v Jindřichově Hradci ve Větrné ulici. Funkci šaten zde plní dvě buňky, které byly instalovány loni. Zázemí pro sportovce je ale potřeba ještě rozšířit o další dvě buňky. Zemní práce a betonové patky už jsou pro instalaci buněk připravené. Město tak vypsalo zakázku jen na samotný nákup a instalaci dvou kusů obytných buněk o rozměrech 6 x 2,5 metru. Buňky budou mít zateplené stěny, podlahy z PVC, plastové třídílné okno nebo také elektrické topení a zářivkové osvětlení. Předpokládaná cena je zhruba 350 000 Kč a akce je zahrnuta v rozpočtu na letošní rok.

  • Město poskytne dotaci na opravu budov v Městské památkové rezervaci

Rada města doporučila schválit zastupitelstvu poskytnutí finančních dotací na podporu obnovy kulturního dědictví. Konkrétně se jedná o příspěvek na obnovu čelní fasády domu č. 73 v Klášterské ulici ve výši 126 000 Kč a o výměnu střechy domu v ulici Nové Stavení č. 50. Ve výši 226 000 Kč. Žádosti o dotace byly doručeny na základě zveřejněné výzvy. Obě doručené žádosti se týkají obnovy objektů, které nejsou samostatně prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec. Jednotlivé akce znamenají zlepšení stavu objektů památkového zájmu v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec, což naplňuje smysl předmětného dotačního programu.

  • V Dolním Skrýchově se bude opravovat chodník kolem hlavní silnice 

Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v Dolním Skrýchově podél silnice III/12833 firmě WAY project s.r.o. Jedná se úsek v délce cca 305 m od č. p. 9 po točnu zastávky MHD ve směru na Horní Skrýchov. Součástí projektové dokumentace bude i rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v předmětném území. Cena za vypracování projektové dokumentace je 194 500 Kč bez DPH.

  • Novým členem sportovní komise se stal pan Martin Jedlička

28. května 2020 podal dosavadní člen Sportovní komise Martin Lukschal rezignaci na svou funkci. Rada města jmenovala novým členem této komise pana Martina Jedličku.

  • Město se stalo garantem projektu Regionální vodíková doprava

Centrum dopravního výzkumu (CDV) připravuje projekt do výzkumné výzvy Technologické agentury Doprava 2020+ s názvem Regionální vodíková doprava. Projekt má za cíl prověřit možnosti zavedení vodíkových technologií v regionech formou reálného pilotního ověření v praxi. V Jindřichově Hradci byla vybrána pro pilotní zavedení vodíkové dopravy v praxi úzkokolejná železnice (JHMD). Konkrétně se bude na vodíkový pohon upravovat lokomotiva T47. Jednání probíhají také s místním ČSAD o možnosti pořízení pilotního vodíkového autobusu. Bude se také ověřovat, jestli je možné v rámci Jindřichova Hradce vodík i vyrábět a to z obnovitelných zdrojů. Město Jindřichův Hradec bylo osloveno, aby v tomto projektu vystupovalo jako externí aplikační garant bez finančního závazku.

Jindřichohradecké místní dráhy a.s. se  zapojily i do dalších dvou projektů s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, kde je rovněž město Jindřichův Hradec podpořilo. Jeden projekt je na použití metody BIM při projektování a druhý projekt na Výzkum nových metod monitoringu rizikových míst, jako jsou třeba mosty, pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici.

Mgr. Eliška Čermáková – tisková mluvčí města Jindřichův Hradec