15.8 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

Školství ve Studené (Historie obce Studená #4)

Počátky školství ve středověku jsou neodmyslitelně spjaty s životem církve. Nejstarší školy vznikaly při biskupských sídlech, klášterech a farách. Postupem času jim vyrostla konkurence v podobě městských škol.

Školství ve Studené (Historie obce Studená #4)
Stará škola (dnes neexistuje)

Nejstarší zpráva o škole ve Studené je z roku 1662. Vizitační zpráva říká, že se obec stará o školu, učitele však vydržují okolní vesnice. Roku 1788 došlo k novému uspořádání poměrů, byly nově upraveny příjmy učitele, patronát nad školou převzal stát. Také měl být placen ze státního fondu učitelův pomocník.

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. v průběhu 18. století byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let, ale její dodržování bylo zejména na venkově zpočátku velmi problematické.

Předchozí díly “Historie obce Studená”:

Počátky osídlení a politický vývoj do roku 1850

Správní začlenění obce Studená po roku 1850

Hospodářství ve Studené

Roku 1789 bylo nařízeno postavit školu novou a naléháno na zavedení výuky ručních prací pro dívky. Od roku 1821 musely být dvě třídy umístěny v radnici, teprve v roce 1823 byla vystavěna a po požáru v roce 1856 zrekonstruována nová škola. Roku 1872 byla škola rozšířena na trojtřídní, načež byl zakoupen dům č.p. 79 a nákladem 34 000 Krejcarů přestavěn na školu. Roku 1883 byla škola již čtyřtřídní a r. 1905 pětitřídní s pobočkou.

Roku 1904 byla zřízena průmyslová škola pokračovací o dvou třídách. V r. 1919 byla zřízena měšťanská škola. V r. 1948 byly obecná a měšťanská škola postátněny a přejmenovány na národní a střední školu.

Od 1. září 1953 byly obě školy na základě nového zákona o školské soustavě sloučeny v osmiletou střední školu přejmenovanou roku 1960 na základní devítiletou školu.

V r. 1977 se škola přestěhovala do nového areálu stavěného od r. 1975. V důsledku toho byly zrušeny malotřídní školy v okolí.

Nyní je zde základní škola s 1. až 9. ročníkem.

Zdroj: Obec Studená