12.5 C
Jindřichův Hradec
24.06. 2024
Články

O čem rozhodovali radní 6. května 2020?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 6. května 2020 sešli na své 13. schůzi.

  • Návrh zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) „Rekonstrukce šaten učitelek u jedné třídy 1. mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39 – odloučené pracoviště Pod Kasárny 1019“

Rada města schválila návrh zadání dotčené VZMR, jejímž předmětem je rekonstrukce šaten a hygienického zařízení pro učitelky v přízemí dvoupodlažního pavilonu. Dle zpracované projektové dokumentace, bude v rámci opravy provedena výměna zařizovacích předmětů (sprchového koutu, umyvadla a WC). Dále bude provedena výměna rozvodů vody, kanalizace, ÚT a elektro. Budou vyměněny obklady a dlažby, pod které bude provedena izolace proti vodě. V opravených místnostech budou provedeny malířské a natěračské práce. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020. Předpokládaná hodnota VZMR: 250 000,- Kč vč. DPH. Předpokládaný termín realizace: 3. – 21. 8. 2020. S investicí je plánováno v rozpočtu města na rok 2020, který schválilo zastupitelstvo města v roce 2019.

  • Návrh zadání VZMR „Modernizace IT učeben na ZŠ Jindřichův Hradec II, Janderova 160 (2. ZŠ) a ZŠ Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746 (3. ZŠ)“ Rada města schválila návrh zadání VZMR, jejímž předmětem je modernizace IT učeben:

2 zš základní škola

– Na 2. ZŠ bude dodáno do jedné počítačové učebny celkem 25 ks stolních počítačů s parametry dle zadávací dokumentace. Součástí zakázky nebude dodání monitorů a serveru.

– Na 3. ZŠ bude dodáno do dvou počítačových učeben celkem 27 ks stolních počítačů, 26 ks LCD monitorů a server s parametry popsanými v zadávací dokumentaci.

Na dodané zboží je požadována prodloužená záruka 36 měsíců. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020. Předpokládaný termín dodávky: 22. 6. – 17. 7. 2020.

  • Návrh dodavatele – VZMR „Rekonstrukce školní kuchyně 1. MŠ Jindřichův Hradec II, Růžová 39“

Rada města schválila na své 8. schůzi dne 11. 3. návrh zadání dotčené VZMR, jejímž předmětem je celková rekonstrukce školní kuchyně. Nyní na základě výběrového řízení schválila rada města přidělení zakázky firmě Jindřichohradecká stavební s.r.o., z místní části Otín. Vysoutěžená cena o dílo činí 2 750 212,63 Kč vč. DPH, termín realizace je 1. 7. – 13. 8. 2020.
V rámci VZMR bude provedena rekonstrukce varny, přípravny potravin a sektoru pro mytí nádobí. Stavební úpravy zohledňují odborné vyjádření Národního památkového úřadu. Budova mateřské školy je zapsána jako nemovitá kulturní památka. Součástí zakázky bude i kompletní výměna elektrických rozvodů, rozvodů vody a kanalizace a výměna vzduchotechniky. Dále bude provedena výměna dlažeb a obkladů v souladu s hygienickými normami včetně nové izolace podlah a stěn. V rámci rekonstrukce budou opraveny omítky a malby. Konfigurace stávajícího a nově pořízeného gastronomického zařízení (pánev, varný kotel, nerezové stoly, podstolová chladnička) bude realizována dle soudobých trendů v oboru. Nedílnou součástí zakázky je i likvidace vzniklého odpadu v souladu s vyhláškou a hrubý úklid pracoviště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020.

  • Návrh zadání VZMR „Výměna vstupních dveří do budovy 5. ZŠ“

Rada města schválila návrh zadání VZMR, jejímž předmětem je výměna dvou kusů hlavních vchodových dvoukřídlých dveří do budovy Základní školy Jindřichův Hradec III, Vajgar 692. Výměna se týká celé konstrukce výplně, která bude z hliníkového profilu. Stávající vstupní dveře nevyhovují podle provedeného bezpečnostního auditu současným požadavkům. Parametry nových dveří jsou nastaveny na základě doporučení bezpečnostního auditora. Nové dveře budou doplněny elektrickým vrátným s připojením na stávající systém ACS a na elektrický otvírač dveří. Součástí zakázky je i vybourání stávajících dveří, jejich likvidace i likvidace vzniklého odpadu, montáž nových dveří, zednické zapravení a hrubý úklid staveniště. Akce je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2020. Předpokládaný termín instalace nových dveří je 22. 6. – 10. 7. 2020

Mgr. Petr Kolář – Město Jindřichův Hradec