-1.6 C
Jindřichův Hradec
5.02. 2023
Články

Odpověď pana starosty Mrvky na diskusi pod článkem: Slavnosti města – skutečná oslava pro lidi, nebo akce „aby se neřeklo“?

 

Dobrý den, vážení diskutující,

 

s velkým zájmem jsem si přečetl diskusi o oslavách ve městě. Musím přispívatele trochu zklamat v jejich přesvědčení, že ti zločinci na radnici názory lidí nečtou, že je nic nezajímá a že jen hledí na to, jak by pro sebe a své kamarádíčky nějaké to všimné získali.

Každý názor je pro mě informací, a pokud je uskutečnitelný a rozumný, nevím, proč bychom jej neměli využít jako dobrý nápad. Přesto mi vážení dovolte, abych na některé příspěvky řekl i já svůj názor.

Odpověď pana starosty Mrvky na diskusi pod článkem " Slavnosti města – skutečná oslava pro lidi, nebo akce „aby se neřeklo“? "
Foto: archiv města J.Hradec

Nejsem asi ten nejpovolanější, který by měl hodnotit kvalitu připraveného programu, ale počet kladných hodnocení od občanů Jindřichova Hradce a návštěvníků velmi výrazně převýšil počet těch negativních. Je to však asi otázka věkové struktury hodnotitelů, neboť zavděčit se nelze všem. Zejména páteční koncert a videomapping byly hodnoceny hodně vysoko. Právě proto, abychom dali prostor všem názorům, zveme již třetí rok všechny zástupce organizací, ale i jednotlivce, aby se mohli podílet na sestavování kalendáře akcí příštího roku. Ono to však s sebou nese také práci a nároky na volný čas.

Před začátkem turistické sezony jsme nabídli v rámci workshopu všem podnikatelům působícím v oblasti gastronomie a cestovního ruchu výměnu názorů, co udělat pro nastávající sezonu.Tento seminář se setkal s velkým ohlasem jak ze strany podnikatelů v cestovním ruchu, tak ze strany odborné veřejnosti (Czech Tourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Silva Nortica, Jihočeská univerzita,…). Z tohoto setkání vzešlo několik zajímavých námětů a nápadů (city card, mapa pro handicapované, společná propagace na webových portálech,…). V říjnu tohoto roku bude na tento seminář navazovat „Setkání u kulatého stolu“, kde se budou moci zapojit všichni účastníci do přípravy turistické sezóny 2014.

Názor na uzavírací dobu předzahrádek považuji za naprosto oprávněný a přijmeme opatření, aby se něco změnilo. Na druhou stranu jsme však také zaznamenali ohromné množství stížností na rušení nočního klidu a my musíme brát na zřetel názory všech občanů. Takže kritika bude pokračovat, ale z druhé strany. Hned v sobotu ráno (tj. po kritizovaném dni) jsem městské policii upřesnil činnost a budeme se tímto zabývat na nejbližším jednání rady města. I v této oblasti je však velmi úsměvná jedna skutečnost. Když jsme na radnici začínali, byla ve městě jedna předzahrádka, za kterou majitel platil městu nájem. K dnešnímu dni je evidováno 51 předzahrádek a všechny jsou zdarma. Mrtvá hodina, která bývala v Jindřichově Hradci v 17:00, se nyní posunula v pátek a v sobotu na 24:00 a v týdnu na dobu kolem 22:00. Není to pozitivní posun?

Klišé o akcích v dalších jihočeských městech (Třeboň, Tábor,…) jsou dnes opravdu jen zastaralým názorem. Prostou statistikou lze dokázat, že v Jindřichově Hradci jsou poslední 2 roky daleko vyšší počty nabídek kulturních a společenských akcí. A nejen těch „snobáckých“. Středeční a páteční koncerty na náměstí s volným vstupem a plně otevřené zájemcům o vystoupení, jsou také široko daleko zvláštností. Toto nám potvrzují pracovníci v kultuře ve výše jmenovaných městech a naopak nabídka v našem městě je jejich veřejností jím „předhazována“.

Odpověď pana starosty Mrvky na diskusi pod článkem " Slavnosti města – skutečná oslava pro lidi, nebo akce „aby se neřeklo“? "
Foto: Amálie Buřilová

Je důležité také zmínit to, že Den města probíhal v historickém duchu, kde se mimo jiné představily i místní soubory (Chůdadlo, Páni z Hradce, soubor historického tance a další). Den města byla pouze jen jedna akce zaměřena tímto směrem. Během letní sezony město samo pořádá či je spolupořadatelem velké řady jiných akcí (Jindřichohradecké činohry, letních a promenádních koncertů, operního představení, Léta u vody, Jindřichohradeckého pedálu, Města dětem, Městských her s Rádiem Blaník a dalších). Mimo jiné se prezentují naše organizace (Kino Střelnice, Dům Gobelínů, Muzeum fotografie a další), které nabízejí širokou paletu využití volného času nejen pro návštěvníky našeho města.

Historické slavnosti nemohou pouze nabízet rockové koncerty či hopsadla pro malé děti. Vždyť tyto „akce“ nabízíme např. při letních koncertech, či ukončení prázdnin Město dětem. Týden po Dni města nás čekala městská pouť, která nabídla velmi široké spektrum akcí pro malé i velké děti.

Dle mého názoru je v našem městě velmi široká nabídka kulturních či společenských akcí pro všechny věkové kategorie (Senior kluby, divadelní i filmové představení, divadelní pohádky, zábavné pořady, koncerty vážné hudby, jazzové hudby, populární, kulturní akce na zámku, pedály, ohňostroje, vizuální show, letní a promenádní koncerty, pouliční divadla a řada dalších….). Hodnocení muzea fotografie jako správného nositele hudby musím bohužel vzít jako pochvalu města. Tato instituce je v majetku města, je jím financována a řízena.

V neposlední řadě je třeba podotknout, že město není jediným nositelem kultury, ale že zde působí další společenské a kulturní organizace, které se rovněž podílí na kulturním a společenském dění ve městě. Zároveň jsou nejen finančně podporovány městem.

V diskusi jsem také zaznamenal názor o nepodpoře podnikání. Je to opravdu věc názoru. Za to, že tady není průmyslová zóna, lze jen těžko obviňovat současné vedení radnice. Zóny se budovaly v devadesátých létech za plné podpory státu a města dala jen pozemky. My v současné době žádné vhodné pozemky města nemáme a stát na přípravu těchto zón nedává ani korunu. Proto se snažíme podporovat stávající přirozená centra v soukromém vlastnictví. A problém je, že není nikdo, kdo by v těchto prostorách podnikal. Na druhé straně je v Jindřichově Hradci velmi dobrá nezaměstnanost – 4,6 %, což je hluboko pod celostátním i krajským průměrem a je jedna z nejnižších v České republice. Je pravda, že je zde nízká platová úroveň. Souhlasím s tím, že chybí strojírenský průmysl, ale přítomné firmy jako je Husky, Pollmann a další se stále rozvíjejí a nabírají nové pracovníky. Spíše mají problém získat potřebné odborníky, neboť na trhu práce jsou jen samí IT, ekonomové a manažéři.

Vím, že diskutující můj názor nepřesvědčil, ani neuspokojil, ale jsem toho názoru, že je daleko lepší o věcech a procesech diskutovat a snažit se něco nového přinést. Má to pouze jedno omezení a to jsou veřejné finanční prostředky, které lze vynakládat jen přesně stanoveným způsobem.

Přeji všem hezký den, nadhled a krásný zbytek prázdnin.

Stanislav Mrvka

starosta města Jindřichův Hradec

 

__________________________________________________________________________________________________

Článek pana Michala Bartošky s diskusí: Glosa: Slavnosti města – skutečná oslava pro lidi, nebo akce „aby se neřeklo“?

 

Svůj názor nám můžete napsat do facebookové diskuze níže nebo na e-mail info@hradeczije.cz.

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L