Aktuálně

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka

Uplynulý rok 2017 lze celkově z hlediska jindřichohradeckého muzea hodnotit jako standardní. Pracovníci muzea odvedli slušné penzum práce a zajistili pěkné zážitky pro zajímavé množství návštěvníků Jindřichova Hradce a okolního regionu.

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka
Žáci základních škol na první dětské vernisáži soutěžní výstavy pro děti O nejkrásnější betlém

Muzeum navštívilo přes 68 000 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru. Již tradičně byl největší zájem návštěvníků věnován Krýzovým jesličkám. Kromě stálých expozic muzeum nabídlo veřejnosti množství dalších akcí, z nichž všechny si našly své zájemce. S velkým úspěchem se setkala u ve-řejnosti například adventní výstava betlémů pana Jiřího Bürgera, doprovázená soutěžní výstavou dětských betlémů, koncert k poctě Petra Nováka, zorganizovaný panem Petrem Přibylem, a Velikonoční veselice, po-řádaná ve spolupráci se spolkem Civis Novus.

Většími akcemi, a již tradičními, byly kromě výše uvedené Velikonoční veselice Muzejní noc, sportovně zábavná soutěž Běž na věž, Folklorní festival jihočeských národopisných souborů, uspořádaný ve spolupráci se spolkem Jarošovská krojová družina, a betlemářský festival Jinohrátky. V rámci Jinohrátek přibyla do budovaného dřevěného řezaného betlému v životní velikosti postava Panny Marie.

V uplynulém roce muzeum opět uspořádalo významnou vědeckou akci. Ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Památníkem národního písemnictví proběhla k 220. výročí vzniku Landfrasovy tiskárny v konferenčním sále muzea dvoudenní odborná konference Knižní kultura 19. století. Účastníky konference byla vysoce hodnocena její odborná úroveň a zároveň i kvalita příslušných sbírkových fondů muzea a expozice Landfrasova tiskárna.

Muzeum pokračovalo v osvědčené spolupráci se základními a středními školami v Jindřichově Hradci a okolí. Opět byl živý zájem mezi žáky a učiteli o výtvarné dílny, které muzeum zorganizovalo jako doprovodné akce k Velikonoční veselici, Muzejní noci Afrika volá, Týdnu knihoven a betlemářskému festivalu Jinohrátky.

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka
Atmosféra osvětleného kostela sv. Jana Křtitele při vánočním koncertu pěveckého sboru Smetana

Muzeum Jindřichohradecka má díky Krýzovým jesličkám kromě letního vrcholu návštěvnické sezóny další vrchol návštěvnosti v prosinci. Muzeum tradičně proto připravuje pro veřejnost v adventu řadu akcí. V roce 2017 to byla tradiční profilová výstava vybraného českého betlemáře v kostele sv. Jana Křtitele a řada koncertů. Dlouhodobě jsou to především koncerty pěveckých sborů SMETANA a X-tet a dětských pěveckých sborů, které pořádá muzeum ve spolupráci se Základní školou Štítného 121. Koncerty byly pořádány hlavně v kostele sv. Jana Křtitele a ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Jádrem muzea, muzejní činnosti je sbírka a odborná práce s ní. Jindřichohradecké muzeum obhospodařuje kvalitní sbírku a díky rozumnému přístupu svého zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, ji může trvale plánovitě rozšiřovat. V roce 2017 bylo do muzejní sbírky zařazeno cca 2300 nových sbírkových předmětů či jejich souborů. Z odborného hlediska za nejcennější přírůstky sbírky lze považovat obraz Cikánský tábor od A. J. Alexe, plukovnický patent Fr. Holt-sche z roku 1840, medaile s R. Černínem z roku 1847, lidová malovaná truhla z Kuně-jovských Samot, dřevěný řezaný betlém od V. Cejnara z roku 2014, keramický mozaikový betlém od J. Vydry a zlatý pečetní prsten Jana z Jiter z přelomu 15. a 16. století.

Věříme, že i rok 2018 bude stejně úspěšný a pracovníci muzea připraví pro veřejnost odpovídající množství odborně kvalitních a návštěvnicky atraktivních akcí.
Děkuji jménem muzea všem osobám a institucím, které muzeum v uplynulém roce 2017 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal