Aktuálně

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka

Uplynulý rok 2017 lze celkově z hlediska jindřichohradeckého muzea hodnotit jako standardní. Pracovníci muzea odvedli slušné penzum práce a zajistili pěkné zážitky pro zajímavé množství návštěvníků Jindřichova Hradce a okolního regionu.

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka
Žáci základních škol na první dětské vernisáži soutěžní výstavy pro děti O nejkrásnější betlém

Muzeum navštívilo přes 68 000 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru. Již tradičně byl největší zájem návštěvníků věnován Krýzovým jesličkám. Kromě stálých expozic muzeum nabídlo veřejnosti množství dalších akcí, z nichž všechny si našly své zájemce. S velkým úspěchem se setkala u ve-řejnosti například adventní výstava betlémů pana Jiřího Bürgera, doprovázená soutěžní výstavou dětských betlémů, koncert k poctě Petra Nováka, zorganizovaný panem Petrem Přibylem, a Velikonoční veselice, po-řádaná ve spolupráci se spolkem Civis Novus.

Většími akcemi, a již tradičními, byly kromě výše uvedené Velikonoční veselice Muzejní noc, sportovně zábavná soutěž Běž na věž, Folklorní festival jihočeských národopisných souborů, uspořádaný ve spolupráci se spolkem Jarošovská krojová družina, a betlemářský festival Jinohrátky. V rámci Jinohrátek přibyla do budovaného dřevěného řezaného betlému v životní velikosti postava Panny Marie.

V uplynulém roce muzeum opět uspořádalo významnou vědeckou akci. Ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea a Památníkem národního písemnictví proběhla k 220. výročí vzniku Landfrasovy tiskárny v konferenčním sále muzea dvoudenní odborná konference Knižní kultura 19. století. Účastníky konference byla vysoce hodnocena její odborná úroveň a zároveň i kvalita příslušných sbírkových fondů muzea a expozice Landfrasova tiskárna.

Muzeum pokračovalo v osvědčené spolupráci se základními a středními školami v Jindřichově Hradci a okolí. Opět byl živý zájem mezi žáky a učiteli o výtvarné dílny, které muzeum zorganizovalo jako doprovodné akce k Velikonoční veselici, Muzejní noci Afrika volá, Týdnu knihoven a betlemářskému festivalu Jinohrátky.

Ohlédnutí za rokem 2017 v Muzeu Jindřichohradecka
Atmosféra osvětleného kostela sv. Jana Křtitele při vánočním koncertu pěveckého sboru Smetana

Muzeum Jindřichohradecka má díky Krýzovým jesličkám kromě letního vrcholu návštěvnické sezóny další vrchol návštěvnosti v prosinci. Muzeum tradičně proto připravuje pro veřejnost v adventu řadu akcí. V roce 2017 to byla tradiční profilová výstava vybraného českého betlemáře v kostele sv. Jana Křtitele a řada koncertů. Dlouhodobě jsou to především koncerty pěveckých sborů SMETANA a X-tet a dětských pěveckých sborů, které pořádá muzeum ve spolupráci se Základní školou Štítného 121. Koncerty byly pořádány hlavně v kostele sv. Jana Křtitele a ve špitální kapli Nanebevzetí Panny Marie.

Jádrem muzea, muzejní činnosti je sbírka a odborná práce s ní. Jindřichohradecké muzeum obhospodařuje kvalitní sbírku a díky rozumnému přístupu svého zřizovateli, kterým je Jihočeský kraj, ji může trvale plánovitě rozšiřovat. V roce 2017 bylo do muzejní sbírky zařazeno cca 2300 nových sbírkových předmětů či jejich souborů. Z odborného hlediska za nejcennější přírůstky sbírky lze považovat obraz Cikánský tábor od A. J. Alexe, plukovnický patent Fr. Holt-sche z roku 1840, medaile s R. Černínem z roku 1847, lidová malovaná truhla z Kuně-jovských Samot, dřevěný řezaný betlém od V. Cejnara z roku 2014, keramický mozaikový betlém od J. Vydry a zlatý pečetní prsten Jana z Jiter z přelomu 15. a 16. století.

Věříme, že i rok 2018 bude stejně úspěšný a pracovníci muzea připraví pro veřejnost odpovídající množství odborně kvalitních a návštěvnicky atraktivních akcí.
Děkuji jménem muzea všem osobám a institucím, které muzeum v uplynulém roce 2017 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít