6.7 C
Jindřichův Hradec
3.03. 2024
Články

Ohlédnutí za rokem 2020 v Muzeu Jindřichohradecka

Ohlédnutí za rokem 2020 v Muzeu Jindřichohradecka
Doba, kdy bylo muzeum uzavřené, byla využita k rekonstrukci Krýzových jesliček.

Po velmi úspěšném roce 2018 a průměrném roce 2019 přišel rok 2020, jenž skoro snese srovnání s temnými roky české historie, ve kterých bylo muzeum ve své činnosti značně omezeno.

Rok 2020 přinesl řadu vážných problémů lidem na celé Zemi, přinesl je samozřejmě i jindřichohradeckému muzeu.

Problémy byly trojího rázu – ekonomicko-provozního, odborného a personálního; dotkly se tak činnosti muzea ve všech jejích hlavních aspektech. Lidsky nejbolestivější byly zcela jistě problémy personální.

Přes obrovský propad v návštěvnosti muzeum v letních měsících přesto navštívilo 36 753 návštěvníků, je naprosto evidentní, že v tomto množství lidí muselo být i několik stovek osob nakažených koronavirem. Důsledkem, podobně jako i v jiných organizacích, které přímo pracují s širokou veřejností, byl nadprůměrný počet nakažených muzejních pracovníků. Zhruba čtvrtina všech pracovníků muzea koronavirem onemocněla. Bohudík se zřejmě nevyskytl žádný opravdu vážný případ, nicméně problémy pracovní, osobní a rodinné byly mnohdy značné.

Ohlédnutí za rokem 2020 v Muzeu Jindřichohradecka
Vernisáž výstavy Tradice jedné hranice ve výstav-ním sále „Ve Svatojánské“ proběhla až v červenci.
Ohlédnutí za rokem 2020 v Muzeu Jindřichohradecka
Tým provádějící noční prohlídky kostela sv. Jana Křtitele posílila historička Lenka Dvořáková.

Vlna koronavirových onemocnění vyvolala trojí uzavření muzea pro veřejnost, což generovalo rozsáhlé rozkolísání muzejního rozpočtu, kdy velké problémy byly jak na příjmové, tak výdajové stránce rozpočtu. Ustát toto rozkolísání tak, aby nedošlo k žádným velkým ekonomickým škodám, stálo muzeum velké úsilí.

Ohlédnutí za rokem 2020 v Muzeu Jindřichohradecka
V září byla slavnostně otevřena nová expozice kamen-ných artefaktů s názvem Historie vytesaná do kamene.

Problémy se nevyhnuly ani odborné činnosti muzea. Byly zrušeny všechny velké akce a část výstav a přednášek.

Díky profesionálnímu přístupu všech pracovníků muzea nepřišly nazmar žádné vykonané práce a žádný nakoupený materiál, vše bylo zfruktifikováno jiným způsobem, nebo připraveno pro akce roku 2021. Dvě důležité, veřejností velmi oceňované tradiční výstavy, to je výstava betlémů v kostele sv. Jana Křtitele a vánoční výstava v jezuitském semináři, tak nebyly zcela zrušeny, nýbrž přesunuty na rok 2021.

Muzeum ve větším rozsahu využilo možnost povolit podle pracovního zákoníku svým zaměstnancům práci mimo svá pracoviště. Možná tak zabránilo dalšímu rozšíření covidové infekce mezi jeho pracovníky, jistě tak napomohlo tomu, že činnost muzea nebyla přerušena v žádné důležité oblasti.

Rok 2020 byl obtížný, nicméně muzeu se ho podařilo díky poctivé práci jeho pracovníků překonat bez zbytečných škod.

Děkuji jménem všech pracovníků muzea všem osobám a institucím, které naše muzeum v uplynulém roce 2020 nějakým způsobem podpořily.

Jaroslav Pikal