1.1 C
Jindřichův Hradec
25.04. 2024
Články

Navštivte zámecký areál v Žirovnici. Prohlédnete si zámek, špýchar i pivovar.

Fotografie Zámek Žirovnice Preisinger Josef ml

Přijeďte se podívat na zámecký areál v Žirovnici, kde vás čeká nejen prohlídka samotného zámku, ale také podíváte se také do přilehlého špýcharu a pivovaru. V srpnu je otevřeno každý den a od září do října kromě pondělí také denně.

V gotické části barokně upraveného zámku se dochovaly pozdně gotické fresky, představující vrchol české nástěnné malby konce 15. století. Je to unikátní a svým rozsahem největší fresková výzdoba v Čechách. Na zámku si také prohlédnete stálou expozici Květiny na šlechtickém sídle, která doplňuje historické interiéry zámku květinovou výzdobou ve formě samotných květin nebo například herbářů či zdobenými látkami. Za prohlídku jistě stojí i dvě galerie pro dočasné výstavy.

Expozice zámeckého špýcharu byla vybudována v roce 2007 za podpory fondů Evropské unie a rozpočtu Města Žirovnice. Ve třech rekonstruovaných podlažích, kde byly zachovány i původní dřevěné, barokní sloupy, je nyní téměř 1200 m² výstavní plochy. Zámecký špýchar nabízí mnoho exponátů z nedávné venkovské minulosti, které se v Žirovnici a okolí dříve k zemědělským a dalším činnostem používaly. Ve spodním patře si můžete prohlédnout větší předměty, od zemědělských strojů, až třeba po ruční hasičskou stříkačku z roku 1822.  V druhém podlaží jsou exponáty drobnějšího charakteru, tématicky rozdělené do skupin nářadí a nástrojů používaných k denním činnostem. Betlém je rozdělen do čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima a je nádhernou ukázkou toho, co se v konkrétním ročním období na vesnici dělalo. Betlém obsahuje více jak 700 různých postaviček. Ve třetím patře nezapomeňte nahlédnout do venkovské světnice. Na protější straně je místnost pro konání zajímavých tematických výstav dle kulturního kalendáře.  V podkroví můžete obdivovat vazbu zdejšího krovu.

Pivovar vám nabídne tři stálé expozice. První z nich se věnuje knoflíkářství a perleti a nabídne vám pohled na perleťářsví od sběru lastur a ulit až po finální výrobky tohoto řemesla s nímž je Žirovnice úzce spjata. Velká expozice šicích strojů obsahuje sbírku Jiřího Vetýšky z Jindřichova Hradce. Expozice pivovarnictví pak ukazuje část hvozdu čili valachu, na němž se sušil slad, vozíky na obilí, zařízení na plnění piva do sudů a lahví, kolotoč na sušení lahví, sbírku starších pivních lahví i dobové obrázky s pivovarnickými motivy.