Aktuálně

První etapa proměny Husových sadů začíná

Již nyní začíná město Jindřichův Hradec s revitalizací části Husových sadů mezi Masarykovým náměstím a ulicí Kostelní. V současné době se bude jednat o první etapu, která bude dokončená v červnu 2017.

Fotila Amálie: Loučení se stromy, paralelní životy a olympijská výstava
Husovy sady – Foto: Amálie Buřilová

V této etapě bude odstraněno celkem 7 ks listnatých stromů z provozně-bezpečnostních a zdravotních důvodů a dále celkem 12 ks stromů z koncepčních důvodů. Následně dojde k výsadbě celkem 18 ks vzrostlých stromů. Budou vykácené stávající jírovce (zůstane řada lip podél Kostelní ulice), bude vybudovaný nový vodní prvek v místě stávající nádrže, upravené povrchy chodníků a provedená nová výsadba jírovců pleťových, odolnějších proti chorobám. Dojde ke spojení parku s náměstím, odstraní se nynější malá zídka. Obnovené budou travnaté plochy a bude provedená výsadba keřů a květinových ploch.

V souvislosti se zahájením první etapy revitalizace parku upozorňujeme na úplnou uzavírku na místní komunikaci č. 28d Husovy sady. Doba trvání uzavírky je od 17. října 2016 od 10:00 hod. do 19. října 2016 do 17:00 hod.

Projekt je celkem rozdělen do tří etap. V červnu 2017 bude ukončena první etapa zahrnující území od Masarykova náměstí po ulici Kostelní. Druhá etapa zahrnuje území okolo památníku Jana Husa a 3. etapa pak území střední části parku, tj. od ulice Kostelní po Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po obsahové stránce jsou všechny etapy shodné, tj. dojde k obnově cestní sítě, kde budou zachovány kamenné dlažby, případná betonová dlažba a obrubníky budou nahrazeny a provedeny rovněž jako kamenné. Veřejné osvětlení bude doplněno. U památníku Jana Husa je navržena malá zpevněná plocha. Ve střední části parku pak bude vytvořena herní plocha pro pétanque. V celém parku pak bude nově osazen mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Hlavním cílem obnovy parku je však zejména jeho revitalizace, tj. pokácení stávajících poškozených dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou. Návrh sadových úprav je řešen tak, že zůstane zachováno architektonické uspořádání zeleně. Parkem bude procházet hlavní alej s výsadbou jírovce pleťového. Mimo jírovce budou v parku vysázeny další dřeviny jako lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč, jasan úzkolistý či tis. Vzhledem k tomu, že celé území parku je řešeno komplexně, dojde k pokácení i některých dřevin z koncepčních důvodů.

Celkové náklady 1. etapy, která je finančně nejnáročnější z důvodu obnovy nového vodního prvku, bude město stát 7 954 291 Kč včetně DPH. Zhotovitelem díla je firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. Revitalizace bude probíhat podle návrhu architekta. Autory návrhu jsou Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar a Ing. arch. Ondřej Smolík z projekční kanceláře AND, spol. s r.o. Praha.

Podrobnosti o celém projektu naleznete zde –http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje/revitalizace-husovych-sadu/

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít