0.6 C
Jindřichův Hradec
4.02. 2023
Články

První etapa proměny Husových sadů začíná

Již nyní začíná město Jindřichův Hradec s revitalizací části Husových sadů mezi Masarykovým náměstím a ulicí Kostelní. V současné době se bude jednat o první etapu, která bude dokončená v červnu 2017.

Fotila Amálie: Loučení se stromy, paralelní životy a olympijská výstava
Husovy sady – Foto: Amálie Buřilová

V této etapě bude odstraněno celkem 7 ks listnatých stromů z provozně-bezpečnostních a zdravotních důvodů a dále celkem 12 ks stromů z koncepčních důvodů. Následně dojde k výsadbě celkem 18 ks vzrostlých stromů. Budou vykácené stávající jírovce (zůstane řada lip podél Kostelní ulice), bude vybudovaný nový vodní prvek v místě stávající nádrže, upravené povrchy chodníků a provedená nová výsadba jírovců pleťových, odolnějších proti chorobám. Dojde ke spojení parku s náměstím, odstraní se nynější malá zídka. Obnovené budou travnaté plochy a bude provedená výsadba keřů a květinových ploch.

V souvislosti se zahájením první etapy revitalizace parku upozorňujeme na úplnou uzavírku na místní komunikaci č. 28d Husovy sady. Doba trvání uzavírky je od 17. října 2016 od 10:00 hod. do 19. října 2016 do 17:00 hod.

Projekt je celkem rozdělen do tří etap. V červnu 2017 bude ukončena první etapa zahrnující území od Masarykova náměstí po ulici Kostelní. Druhá etapa zahrnuje území okolo památníku Jana Husa a 3. etapa pak území střední části parku, tj. od ulice Kostelní po Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po obsahové stránce jsou všechny etapy shodné, tj. dojde k obnově cestní sítě, kde budou zachovány kamenné dlažby, případná betonová dlažba a obrubníky budou nahrazeny a provedeny rovněž jako kamenné. Veřejné osvětlení bude doplněno. U památníku Jana Husa je navržena malá zpevněná plocha. Ve střední části parku pak bude vytvořena herní plocha pro pétanque. V celém parku pak bude nově osazen mobiliář (lavičky, odpadkové koše). Hlavním cílem obnovy parku je však zejména jeho revitalizace, tj. pokácení stávajících poškozených dřevin a jejich nahrazení novou výsadbou. Návrh sadových úprav je řešen tak, že zůstane zachováno architektonické uspořádání zeleně. Parkem bude procházet hlavní alej s výsadbou jírovce pleťového. Mimo jírovce budou v parku vysázeny další dřeviny jako lípa srdčitá, javor babyka, javor mléč, jasan úzkolistý či tis. Vzhledem k tomu, že celé území parku je řešeno komplexně, dojde k pokácení i některých dřevin z koncepčních důvodů.

Celkové náklady 1. etapy, která je finančně nejnáročnější z důvodu obnovy nového vodního prvku, bude město stát 7 954 291 Kč včetně DPH. Zhotovitelem díla je firma ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. Revitalizace bude probíhat podle návrhu architekta. Autory návrhu jsou Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Jaromír Kosnar a Ing. arch. Ondřej Smolík z projekční kanceláře AND, spol. s r.o. Praha.

Podrobnosti o celém projektu naleznete zde –http://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-rozvoje/revitalizace-husovych-sadu/

Zdroj: Město Jindřichův Hradec

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L