Aktuálně

„S Boží pomocí za vlast a svobodu“ František II. Rákóczi

„Jeli jsme pomalu, a ani na druhý den jízdy neřekli mně, že mne vezou do Čech. Po několik dní jsme stále jeli. Neznal řeči a mravů země, všechno zdálo se novým, a všechny věci jitřily bolest, jejíž základ bylo rozloučení se s matkou a se sestrou. Nepamatuji se na cestovní příhody, leda že jsem byl pořád truchliv. Konečně přijeli jsme k cíli cesty, do Jindřichova Hradce, německy Neuhaus řečeného. Poněvadž nezamýšlím líčiti měst a jejich položení, řeknu pouze, že městečko tehdy patřilo hraběti Joachymovi Slavatovi. V městě mají jesuité rozsáhlý dům a hojně navštívenou kolej pro mládež, zvanou seminář, pro nějž jsem byl určen. I gymnasium jest dosti navštěvováno…“ Tato slova napsal sám František II. Rákóczi ve svém životopisu o svém příjezdu do Jindřichova Hradce, který se uskutečnil roku 1688.

V tuto dobu patřilo jindřichohradecké jezuitské gymnázium (dnešní  budova Muzea fotografie a moderních médií) mezi 4 nejvýznamnější ústavy Societatis Jesu v Čechách. Získalo si velmi brzo dobrou pověst. V katalogu žáků se objevují jako místa původu studentů z let 1594 – 1693 města jako: Brusel, Vestfálsko, Trident, Luxemburg, Trevír, Bamberg, Benátky, Sulzbach, Bressano, Vilno, Komárno a mnohá další jména evropských měst.

Letos uplynulo 345 let od narození maďarského národního hrdiny Františka II. Rákócziho. V jindřichohradeckém Muzeu Fotografie a moderních obrazových médií je možné si od 1. července prohlédnout stálou expozici věnovanou této osobě významného uherského šlechtického rodu Rákócziů.

Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni.

Více informací na www.vkcjh.cz