2.6 C
Jindřichův Hradec
3.02. 2023
Články

Tříkrálová sbírka 2016 – každá koruna pomáhá

Tříkráloví koledníci putují od domu k domu a přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Farní charita Jindřichův Hradec dále jako každý rok pořádá Tříkrálovou sbírku ve dnech 1. – 14. 1. 2016. Skupinku dobrovolníků tvoří zpravidla 3 koledníci v dětském věku, ti představují bájné krále a vedoucí skupiny, dospělá osoba, která má průkaz koledníka. (Je možnost chodit i bez dospělé osoby, pokud je jeden z trojice starší 15ti let). Koledníci chodí od domu k domu, nebo koledují přímo na ulicích města či vesnice a vybírají do úředně zapečetěné kasičky s logem charity. Datum i trasu si každá skupinka koledníků určuje sama. Pokud by se u Vašeho prahu koledníci nezastavili, je možnost přispět penězi přímo v sídle Farní charity v Pravdově ulici.

Prosíme všechny zájemce o dobrovolnictví, které se týká koledování, nechť se ozvou na: 731 604 554, 733 741 816, či na info.jhradec@charitacb.cz

Tříkrálová sbírka 2016 - každá koruna pomáhá

Farní charita Jindřichův Hradec (Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, 377 01) poskytuje 3 sociální služby:

  • Poradna pro lidi v nouzi

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Noclehárna sv. Antonína

Služby jsou určeny jednotlivcům i rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, nebo jim tyto situace hrozí.

Nejnovější články

Meziváleční sochaři – Václav Neubauer (část 2) | Jindřichohradecké sochy a památníky

Miloslav L

Veřejné bruslení – únor 2023

Miloslav L

Bowling 22 – Bar | Klub | Bowling

Miloslav L