12.1 C
Jindřichův Hradec
29.09. 2023
Články

Tříkrálová sbírka v Jindřichově Hradci začíná 2. ledna

Tříkrálová sbírka 2020

V termínu od 1. do 14. 1. 2020 proběhne napříč celou Českou republikou Tříkrálová sbírka 2020. Jindřichohradecko nebude stát stranou. Tříkrálová sbírka 2020 zde bude slavnostně zahájena Tříkrálovým koncertem, který se uskuteční 2. 1. 2020 od 18 hodin v kapli sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci. Těšit se můžete na požehnání koledníkům a také na Pěvecký sbor Smetana, který vystoupí s Českou mší vánoční od Jana Jakuba Ryby.

Tříkrálová sbírka 2020Koledníky budete moci potkat v J. Hradci a okolí v termínu od 2. do 14. 1. 2020.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je rozdělen následujícím způsobem: 65 % putuje na záměr Farní charity Jindřichův Hradec, 15 % využije na své projekty Diecézní charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Díky výtěžku z předchozích let mohla Farní charita Jindřichův Hradec získat finanční prostředky na odbornou pomoc pro děti nebo celé rodiny ve složité životní situaci, odborné poradenství pro osoby v nouzi, také na odbornou pomoc osobám bez přístřeší. Loňská sbírka pomohla také k zajištění rezervy pro odkoupení dočasně zapůjčeného automobilu potřebného pro terénní poskytování sociálních služeb pro rodiny s dětmi a osoby v nouzi.

V letošním roce bychom rádi z výtěžku náležícího Farní charitě Jindřichův Hradec pokračovali ve zkvalitňování stávajících registrovaných i fakultativních služeb, získali finance pro nákup druhého automobilu pro Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi sv. Rity, která se věnuje rodinám v těžké životní situaci v jejich přirozeném prostředí. Dále bychom také chtěli podpořit volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením aj.

Jako již každoročně hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s TKS 2020, a to jak koledováním nebo i se zajištěním technického zázemí pro koledníky. Pokud by Vás dobrovolnictví touto formou zajímalo, určitě se ozvěte na email: [email protected] nebo telefonní čísla: 731 604 554, 733 741 816, 731 402 982.

Jitka Jedličková