13 C
Jindřichův Hradec
15.04. 2024
Články

Úhrada poplatků za komunální odpad a ze psů elektronickou cestou

Z důvodu mimořádné situace žádá Město Jindřichův Hradec občany, aby využívali k placení místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů výhradně formu bankovního převodu prostřednictvím elektronického bankovnictví. V případě, že nejste majiteli bankovního účtu, můžete požádat své rodinné příslušníky, aby za vás poplatek uhradili ze svého účtu.

odpad popelnice garbage-1308138_1920FB
Fotka od Bruno /Germany z Pixabay

Sazba poplatku za komunální odpad za r. 2020 pro fyzickou osobu zůstala ve výši 500,- Kč. Sazby poplatku ze psů zůstaly také stejné dle místa přihlášení držitele psa. U poplatku ze psů došlo pouze ke změně týkající se úlev a osvobození od poplatku.

Oba místní poplatky lze uhradit na účet města č. 19-0603140379/0800. Podmínkou je uvedení variabilního symbolu, který je uveden na pokladních dokladech z minulých let. V případě nejasností týkajících se sazby poplatku ze psů nebo variabilního symbolu, je možné se dotázat na telefonním čísle 384 351 132.

Zároveň by Město Jindřichův Hradec rádo upozornilo, že splatnost poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad fyzických osob přihlášených ve městě Jindřichův Hradec je 31. května 2020. Splatnost poplatku za komunální odpad fyzických osob, které vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, je až 30. září 2020.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec