Aktuálně

Umění kamnářů na Jindřichohradecku z cyklu Obrazový svět pozdního středověku

V měsících srpnu a září pořádá Muzeum Jindřichohradecka výstavu s názvem „Umění kamnářů na Jindřichohradecku“ z cyklu „Obrazový svět pozdního středověku“, která bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 13. srpna 2015. Je organizována ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Č. Budějovicích, Prácheňským muzeem v Písku a Muzeem Antonína Sovy v Pacově. Její realizace probíhá v rámci projektu Porta Culturae Jihočeského kraje. Na výstavě bude prezentován unikátní soubor gotických kamnových kachlů, jehož jádrem byly nálezy 15. až počátku 16. století z Jindřichohradecka.

Umění kamnářů na Jindřichohradecku z cyklu Obrazový svět pozdního středověku
Kachel s erbem Pánů z Hradce z jindřichohradeckého hradu. Foto Jiří Havlice, NPÚ

Gotické kamnové kachle jsou vždy chloubou muzejních expozic, a to nejen v Čechách či na Moravě, a patří po umělecké stránce k tomu nejlepšímu, co mohou archeologové návštěvníkům nabídnout. Jen málokdo si však uvědomí, že za obrázky s biblickými motivy, s těmi všemi turnajovými scénami, fantaskními zvířaty, zemskými znaky i erby či ryze dekorativními motivy se skrývá mnohem více. Dotýkáme se zde dějin kultury bydlení, členění a výzdoby interiérů. Vynález kachlových kamen, které v sobě snoubí jak funkční tak i estetické aspekty, znamenal pro středověkého člověka kvalitativní civilizační pokrok směrem od zakouřené takřka ještě pravěké dymné jizby k čisté kouře prosté světnici, která mohla být využita jakožto reprezentativní místnost, odděleně od černé kuchyně, odkud se kamna obsluhovala. Gotická kamna často imitovala soudobou architekturu a mnohdy měla tvar fantaskních bohatě ozdobených věžovitých staveb. Výstava v muzeu je jedinečným a přehledným archeologickým a umělecko-historickým exkurzem, který ilustruje dějiny středověkého kamnářství ze dvou hlavních úhlů pohledu.

Tím prvním jsou sociální prostředí, v kterých se gotické kamnové kachle vyskytují. Předně jsou to dvě dominanty regionu, jindřichohradecký hrad a hrad Landštejn. Zdejší exponáty ilustrují nadregionální vazby řemeslníků, kteří zhotovovali kamnové kachle pro nejvýznamnější velmože v této oblasti českého pomezí, tedy pány z Hradce a Krajíře z Krajku. Ukazuje se, že měli přístup k umělecky nejzdařilejším matricím na jejich výrobu, které v té době ve střední Evropě byly k dispozici, a zejména vazby k tzv. podunajskému okruhu, jehož nejvýraznějším zástupcem, co se týče kachlových motivů, je hrad v Budě, nynější Budapešti. Zde nutno vzpomenout, že podstatná část vystavovaných exponátů pochází z dlouholetých výzkumů prof. Tomáše Durdíka, dr. Pavla Břicháčka a pracovníků Národního památkového ústavu. Městské prostředí budou dále ilustrovat nálezy ze sbírky Muzea Jindřichohradecka, nedávného výzkumu v domě čp. 515 ve Slavonicích
a v místě původního Svinenského předměstí v Třeboni, ze dna rybníka Svět.

Druhou osou jsou samotné výjevy na kachlích. Výzdobné programy gotických kamen jsou otevřenou knihou motivů a námětů středověké imaginace. Duchovní svět té doby je prolnut náboženskými obrazy ze Starého a Nového zákona či života světců a světic. Dále jsou zde obrazy bájných postav, monster a zvířat, jako například mantichora, gryfové, diví muži či draci, milostné a turnajové scény. Vyskytují se i čistě dekorativní motivy jako rozety a rostlinné motivy. Často jsou zastoupeny architektonické motivy, které mají v kamnovém tělese funkci imitace stavebního prvku konstrukce. Erby předních rodů, zemské a městské znaky zase vypovídají o možných rodových vazbách, politických aliancích a preferencích či ekonomických vztazích. Množství motivů kachlové tvorby je odrazem bohatství duchovního života té doby.

Jaroslav Jiřík, Vladislav Burian

Umění kamnářů na Jindřichohradecku z cyklu Obrazový svět pozdního středověku

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

V nastavení souborů cookie na těchto webových stránkách je zvoleno „povolit soubory cookie“, abyste si mohli jejich prohlížení užít co nejlépe. Jestliže budete dále používat tyto webové stránky, aniž byste změnili nastavení souborů cookie, nebo kliknete na tlačítko „Přijmout“ níže, vyjádříte tak svůj souhlas s tímto nastavením.

Zavřít