6.7 C
Jindřichův Hradec
1.04. 2023
Články

Úzkokolejky budou mít tři nová nástupiště

JHMD podepsalo dne 8.4.2016 smlouvu o dílo se společností SKANSKA na realizaci rekonstrukce zastávek Obrataň, Žďár u Kamenice nad Lipou a výstavbu zcela nové zastávky Střítež. Hodnota kontraktu na základě výběrového řízení činí 8,5 mil. Kč. Realizace proběhne ve dvou krocích a to od poloviny do konce dubna v lokalitě Žďár a druhá polovina května v lokalitách Střítež a Obrataň.

Úzkokolejky budou mít tři nová nástupištěRekonstrukce se týká nástupišť koncové stanice Obrataň a Žďár u Kamenice nad Lipou. Zcela výjimečná je výstavba nové zastávky Střítež u Černovic, která vznikne přímo v intravilánu obce. Stavební práce budou probíhat ve dvou částech a to do konce dubna v lokalitě Žďár u Kamenice nad Lipou a poslední týden v květnu se stroje pustí do zastávky Obrataň a Střítež.

Investice a výstavba zastávek na samotném konci lokálky a na okraji kraje Vysočina plně koresponduje se strategickým záměrem kraje a zájmem o rozvoj regionu a zajištění obslužnosti železniční dopravou. „JHMD podepsalo v listopadu roku 2015 s krajem Vysočina dodatek smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti až do roku 2024. Je to jasný signál vedení kraje k podpoře regionu a úzkokolejky jako takové.“ Komentuje Boris Čajánek, statutární ředitel společnosti a dodává, že věří, že spory o výši prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby budou rychle dořešeny.

Úzkokolejky budou mít tři nová nástupištěCharakteristickými stavebními parametry pro tyto zastávky budou vystavěné zpevněné plochy nástupiště ve výšce 350 mm nad temenem kolejnice a délkou 36 metrů, nové osvětlení zastávky s novým přístřeškem. Cestující se budou moci setkat se třemi novými vzory přístřešků. Ocelová konstrukce se skleněnou výplní navozující období secese, slavné éry železnice, ozdobí nástupiště v Obratani. Dřevěná konstrukce přístřešku vycházející z drážních vzorů období vzniku dráhy bude ve Stříteži a Žďáře. Třetím typem je zděný přístřešek vhodný do městských částí, který vzniká na zastávce v Obratani vlastní výstavbou zaměstnanců JHMD.

Investice je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury za přispění provozovatele dráhy JHMD.

„Zvyšování bezpečnosti nástupu a výstupu cestujících na zastávkách a zvyšování komfortu při cestování vlakem patří mezi hlavní cíle naší společnosti. V příštích letech počítáme samozřejmě s dalšími investicemi do infrastruktury,“ říká Jiří Pavel, výkonný ředitel společnosti odpovědný za realizaci stavby.

Nejnovější články

Kino Počátky na duben 2023

Miloslav L

AR SERVIS hledá automechanika

Miloslav L

Čtyři roční období na jednom místě IV. | Fotila Amálie

Miloslav L