8.1 C
Jindřichův Hradec
29.05. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #13

Zajímavé dochované památky odkazující na I. světovou válku se nacházejí také ve fondu Keramika. Jedná se o soubor pěti prapodivně až pitoreskně vyhlížejících keramických nádob s plastickým dekorem, vytvořeným uměleckou technikou tzv. asambláže z rozmanitých drobných předmětů různého původu. Dvě nádoby získalo muzeum do sbírek v roce 1936 a 1940, zbytek nádob pochází ze Slavonic a do Muzea Jindřichohradecka se dostal v 80. le-tech 20. století.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #13
Vitrína s vystaveným souborem keramických nádob vyrobených válečnými zajatci během I. světové války.

Jindřichohradecký 75. pěší pluk bojoval v roce 1914 na srbské frontě, v letech 1915-1917 v Rusku a své válečné působení ukončil na italské frontě. Slavonice, ležící na Moravě, spadaly doplňovacím okresem pod Jihlavu, ve které sídlilo velitelství 81. pěšího pluku. Slavoničtí odvedenci tedy sloužili převážně v jeho řadách nejdříve na ruské, potažmo na srbské a poté od roku 1917 i na italské frontě. Mnoho vojáků na obou válčících stranách padlo do zajetí a bylo převezeno do různých zajateckých táborů. V nich během Velké války vznikaly podobné předměty, určené jako výměnný artikl či sloužící jako upomínkové.

Dochované muzejní nádoby překryté silnou vrstvou modelovací hmoty mají původně režný, tedy neglazovaný střep. Tvarově jsou rozděleny na tři druhy: v počtu tří kusů jsou zastoupeny amfory, dvě z nich dvouuché, třetí je jednouchá, přičemž její ucho bylo druhotně vytvořeno z antikizujícího torza ženské postavy zakončeného volutami a rostlinnými rozvilinami. Další nádobou je dvouuchý džbán bez výlevky a poslední nádobou baňatá láhev na vodu. K jejich dekorování použili zajatí vojáci ve větší míře muchlaný staniol a různé drobné nalezené či posháněné předměty. Jednalo se o barevné a perleťové knoflíky, malé medailony s náboženskými a antickými motivy, drobné šperky, mince a laciné ozdoby nazývané „šmuky“, barevné skleněné korálky, spony, víčka od lahví, řetízky a drobné plastiky, kuličky a ko-vové úlomky. K po-užitým polotovarům patřily také předměty přírodního původu, na-příklad schránky běžně se vyskytujících drob-ných středomořských měkkýšů – srdcovky jedlé, ostranky a ulity dalších mořských tvorů. Zastoupeny jsou i schránky suchozemských plžů. Dále byly použity na výzdobu pecky různých plodů.

Vzhledem k použití schránek mořských měkkýšů, lze usuzovat, že se jednalo o produkci válečných zajatců buď z jižní fronty a nebo ze srbské, balkánské fronty.

Jakub Valášek

Amfora s uchem v podobě ženského torza oblečeného do antického roucha, džbán s plastickým dekorem natřeným zlatou barvou
a upomínková láhev na vodu ze Slavonic

pokrytá drobnými předměty různého původu.