16.8 C
Jindřichův Hradec
24.07. 2024
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #15

Mezi poslední prezentované muzejní fondy uměleckého řemesla uchovávajícími vzpomínky na období I. světové války patří fondy Sklo a Porcelán a jemná kamenina, které obsahují menší soubory různých upomínkových předmětů.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #15
Pohled do vitríny s upomínkovými předměty na výstavě Inter arma silent musae?

Ve sbírkovém fondu Sklo je uložena třiceticentimetrová modře barvená váza s medailony německého císaře Viléma II. a rakouského císaře Františka Josefa I., pod kterými se vine nápis Wir halten fesst und treu zusammen, volně přeloženo Jsme pevni a věrně držíme pospolu. Patriotická váza vznikla již v prvním válečném roce. Dalšími předměty ve fondu jsou dvě tvarově jednoduché, válcovité skleničky zdobené vlajkami ústřed-ních mocností a zúženými kosočtverci taktéž s letopočtem 1914. Z plukovního muzea původně pocházejí tři uzavíratelné dózičky z let 1917 až 1918 uchovávající moučnou směs na přípravu válečného chleba. V této době byl v kasárnách či na frontě používán poměr 60% mleté žitné a 40% mleté kukuřičné mouky.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #15
Skleněná patriotická váza z roku 1914 – Porcelánový upomínkový předmět ve tvaru nábojnice

Fond Porcelán a jemná keramika je na tento typ patriotických předmětů o něco bohatší. Nejčastěji jsou zastoupeny hrnky – čtyři upomínkové, tvarově různorodé s medailony císaře Viléma II. a Františka Josefa I., dále stejně zdobený trojdílný porcelánový servis na čaj, dvě vázičky, tabatěrka, malovaný ke-límek s portréty mocnářů, panák s portrétem vysoce postaveného německého oficíra a popelník ve tvaru nábojnice do děla ráže 30,5. Na několika zmiňovaných před-mětech se vyskytuje latinský nápis Viribus unitis, což v českém překladu znamená Společné úsilí, na dalších Gott mit uns, tedy Bůh s námi či již zmiňované Wir halten fesst und treu zusammen.

Převážná část těchto předmětů se samozřejmě objevila již na výstavě Inter arma silent musae? – Pětasedmdesátníci na ruské frontě, zbytek bude k vidění na pokračování výstavy v roce 2017, a to pod názvem Pětasedmdesátníci na italské frontě.

Jakub Valášek