0.4 C
Jindřichův Hradec
2.02. 2023
Články

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #3

Ke sbírkovým předmětům, které jsou spojeny s tematikou 1. světové války, patří také knihy a periodika z knihovny Muzea Jindřichohradecka. V této souvislosti je nutné připomenout především významný Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #3regionální týdeník Ohlas od Nežárky, který vycházel v letech 1871–1942. Jeho strany pravidelně přinášely místním všechny informace o událostech předcházejících počátku 1. světové války a i z jejího průběhu. Redakce Ohlasu od Nežárky, která měla sídlo v tiskárně na Balbínově náměstí, se stala místem, kde se soustředila řada válečných sbírek a její majitel Vilém Landfras patřil mezi štědré přispěvatele. Nabyla tak důvěry u dárců i organizátorů sbírek. Stránky týdeníku pak zprostředkovávaly pro místní občany tok informací z mocnářství, fronty, místní samosprávy, místních nemocnic a dalších organizací. Mezi ně patřil především Červený kříž a místní spolky, které pořádaly veřejné sbírky nebo organizovaly jinou formu válečné podpory.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #3Od počátku války Ohlas zveřejňoval seznamy zraněných, kteří byli přivezeni do nově zřízených vojenských nemocnic v budovách chlapecké a dívčí měšťanské školy a na zámku, a seznamy padlých zdejšího pluku. Kromě toho však týdeník na svých stránkách otiskoval
i zajímavá beletristická vyprávění, která přinášela čtenářům pohodu šťastných předválečných let, jako bylo vzpomínkové vyprávění jindřichohradeckého rodáka Ferdinanda Strejčka s názvem Jindřichův Hradec let osmdesátých v roce 1915 nebo historické práce z dějin města v letech následujících.

Kromě toho Landfrasové ve svém knihkupectví distribuovali všechny potřebné tiskopisy, prodávali mapy z bojišť, nově vydané pohlednice zdejších vojenských nemocnic, korespondeční lístky, ale také například válečné kuchařky a podobně.

Velká válka ve sbírce Muzea Jindřichohradecka #3Již první červencové číslo z ro-ku 1914 bylo věnováno osudné události, která otřásla celým teh-dejším světem. Ohlas přinesl na první straně v černém rámečku tento text: „Následník trůnu nejjas-nější arciv. František Ferdinand d’Este a jeho choť paní vévodkyně Žofie Hohenbergova, roz. hrab. Chotkova, zavražděni v Sarajevě.“ Celé číslo 27 ze 3. července 1914 bylo věnováno osobě tragicky zem-řelého následníka trůnu a detailnímu popisu průběhu zločinu. Samostatný příspěvek byl věnován návštěvám Ferdinanda v Jindřichově Hradci. Bylo zde zveřejněno i množství drobných zpráv o projevech smutku ve městě. Muzeum Jindřichohradecka toto číslo uchovává v několika kusech včetně čísla v samostatné původní smuteční vazbě zhotovené z hedvábí se zlaceným potiskem, které bylo zhotoveno v omezeném počtu kusů.

Ohlas od Nežárky je všem zájemcům dostupný v digitální podobě v badatelně Muzea Jindřichohradecka v rámci hodin pro veřejnost každé pondělí a středu 12.30-15.30 hodin.

Štěpánka Běhalová

Nejnovější články

Kino Počátky na únor 2023

Miloslav L

NATURHOUSE | Odborníci na zdravé hubnutí

Miloslav L

Vaše firemní akce v Penzionu Pod Zámkem

Miloslav L