Aktuálně

Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října

V pátek 2. října 2015 se v refektáři Muzea fotografie a moderních obrazových médií uskutečnilo vítání občánků starostou města Stanislavem Mrvkou.

Na svět byly přivítány tyto děti:

Lexa David, Širůček Jan, Bartušek Jan, Dvořáková Tereza, Haidingerová Linda, Ištvánik Mikuláš, Hörner Jaroslav, Látalová Kristýna, Růžička Michal, Sedláčková Terezie, Šatarová Izabela, Špuláková Barbora, Žebrakovský Filip, Žebrakovský Jiří.

Foto: Amálie Buřilová

 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října
 • Vítání občánků proběhlo v pátek 2. října