4.1 C
Jindřichův Hradec
23.02. 2024
Pro děti

7. dívčí oddíl

7. dívčí oddíl
728 011 637
http://sedmicka.aspone.cz

Klubovna: Budova fary při kostele Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 74/I
728 011 637 (Cinta-vůdkyně oddílu)

dívky od věku 6 – 100 let

vůdkyně: Cinta (Pavla Fürstová)

zástupkyně vůdkyně: Ferda (Eva Šojdelová)

 

 • Jsme 7. skautský dívčí oddíl, střediska Pětilisté růže z Jindřichova Hradce a jsme součástí organizace Skaut – český skauting ABS.
 • Náš oddíl byl založen mimo skautského podkladu také na základě křesťanských hodnot, které jdou ruku v ruce s těmi skautskými.  Skauting je mimo jiné výchovná metoda, která by měla v člověku probouzet dobré vlastnosti (od pomoci druhým k sebevýchově), které vycházejí z inspirace Boží přítomnosti nejen v přírodě, ale i v nás, skrze naše svědomí. Jsme tedy oddílem křesťanským, ale jsme otevřeni i lidem, kteří toto vyznání nemají.

Co pro nás znamená skauting?

 • Přátelství nikoliv povrchní kamarádství
 • Morálka nikoliv křivost
 • Výchova charakterních lidí
 • Láska k přírodě
 • Umění žít v přírodě a s přírodou
 • Sebepoznávání
 • Sebezdokonalování
 • Seberozvoj (jak v dětství, tak v dospělosti)
 • Pomoc druhým
 • Dobrovolnictví – skautujeme dobrovolně tedy rádi a s láskou
 • Možnost smysluplně trávit volný čas v dětství i v dospělosti
 • Romantika
 • Zábava i bez televize, počítače a drahých hraček
 • Výchova ke spolupráci
 • Fair play
 • Tvořivost
 • Samostatnost
 • Kázeň
 • Rozhodnost
 • Tolerance
 • Odpovědnost
 • Přátelské zázemí s vysokým morálním kreditem, které může každého člena chránit před negativními vlivy společnosti (drogy, šikana,…)

Mapa


Zvětšit mapu