Aktuálně

Barokní záklopový strop v Muzeu Jindřichohradecka

Sbírkové fondy Muzea Jindřichohradecka jsou každoročně obohacovány nejedním zajímavým historickým či uměleckým předmětem. K těm nejzajímavějším patří bezesporu  i záklopový strop s figurálním motivem Korunování Panny Marie malovaný temperou od neznámého malíře druhé poloviny 18. sto-letí. Přírůstkem se stal v roce 2012, přičemž původně pocházel z domu č.p. 10 /III ve Vídeňské ulici v Jindřichově Hradci. Jedná se o velmi rozměrné dílo o celkových rozměrech 270 x 500 cm složené z dochovaných 15 prken o jednotlivé šířce 33-34 cm a tlou-šťce 3,4 cm. Původní počet prken byl pravděpodobně ještě vyšší, jak lze usuzovat z chybějících částí spodobněného církevního výjevu.

  • Barokní záklopový strop v Muzeu Jindřichohradecka
  • Barokní záklopový strop v Muzeu Jindřichohradecka

Ústřední motiv Korunování Panny na nebesích vyobrazuje Otce a Syna Ježíše společně pokládajících korunu na hlavu Panny Marie. Nad výjevem se vznáší bílá holubice Ducha svatého. Na obou stranách se nacházejí nedochované asistenční postavy svatých a celý výjev uzavírají dva andělé, přičemž levý drží v ruce zrcadlo. Scéna je obklopena dramaticky prosvícenými mraky. V roce 2013 prošel celý strop náročným restaurováním pod rukama pražské restaurátorky akademické malířky Heleny Mückové. Na jednotlivých částech stropu bylo provedeno postupné upevňování barevných vrstev a důkladná penetrace a pe-trifikace dřeva. Následovalo po-stupné snímání zničených laků spolu s povrchovou nečistotou a postupné ztenčování zčernalých map prostoupených skrz malbu. Proběhlo vlastní čištění barevné vrstvy a odstranění nevhodných zásahů z minulosti v podobě retuší, přemaleb a nevhodného tmelení. Dalším krokem bylo celkové dočištění barevné vrstvy, dle potřeby vyšpánování prasklin a doplnění defektů dřeva vytmelením. Součástí restaurování byla také příprava podkladů chybějící malby a vytvoření napodobivé, místy scelující retuše dle charakteru malby. Nakonec byla památka opatřena závěrečnou opakovanou lakovou vrstvou s UV filtrem.

Na probíhající výstavě, trefně nazvané Muzejní poklady v rukách restaurátorů, se ús-třední část složená ze čtyř prken stala dominantou přední místnosti výstavní síně „V jezuitském semináři“ na Balbínově náměstí, kde si ji do 7. října můžete pozorně prohlédnout.

Jakub Valášek