9.7 C
Jindřichův Hradec
26.03. 2023
Články

O čem rozhodovali radní 19. dubna 2017?

Radní města Jindřichův Hradec se ve středu 19. dubna 2017 sešli na své schůzi v šestičlenném počtu. Omluven byl Jaroslav Beran (ČSSD).

  • Veřejná zakázka „Komunální vozidlo včetně nástavby samosběrného zametače“

jindřichův hradec ilustračníRada města Jindřichův Hradec schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh na zadání veřejné zakázky “ Komunální vozidlo včetně nástavby samosběrného zametače“. Jedná se o pořízení strojní a nákladní techniky z důvodu plánované obnovy stávajícího vozového parku (náhrada za vozidlo LADOG rok výroby 2006).

  • Užití znaku města

Rada města po projednání schválila užití znaku města Jindřichův Hradec Janu Olivovi na propagačních materiálech spojených s výstavou Člověk u Vajgaru, která se bude konat dne 26. května 2017 v rámci muzejní noci v zahradě u Muzea fotografie a MOM.

Návrh zadání veřejné zakázky

  • Rekonstrukce místní komunikace Radouňka – Šeříková, Perleťová

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace a dešťové kanalizace v ulici Šeříkové a části ulice Perleťové v m.č. Radouňka. Dešťová kanalizace, která odvádí povrchové vody ze soustavy rybníků a z povrchů komunikací, bude zkapacitněna a novou trasou vyústěna přímo do řeky, část její trasy je umístěna v oplocených pozemcích v majetku města pronajatých vlastníkům sousedních nemovitostí. Povrch komunikací bude živičný, doplněný v ulici Šeříkové plochami ze zámkové dlažby a zelenými plochami pro vyrovnání výškových rozdílů. Součástí zakázky je rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 11 565 000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín realizace je 10. července až 30. listopadu 2017.

  • Dotace z Jihočeského kraje na rekreačně výchovný tábor

Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/949/17 mezi Jihočeským krajem, České Budějovice a městem Jindřichův Hradec a dále schválila rozpočtové opatření č.22/2017, kterým se zvýší rozpočet příjmů v části přijaté transfery, zařazením nové položky „Rekreačně výchovný tábor pro děti “ ve výši 84 000 Kč, dále se zvýší rozpočet výdajů v ORJ 41 Finanční odbor zvýšením položky „Nespecifikovaná rezerva“ o 84 000 Kč. Rada vzala na vědomí úpravu rozpisu schváleného rozpočtu ORJ 28.

Zdroj: Karolína Průšová, tisková mluvčí města

Nejnovější články

Nahlédněte do praxe s přednáškami Fakulty managementu

Miloslav L

Soutěž v Domě gobelínů s názvem „TEXTILNÍ FANTAZIE“

Miloslav L

Jaro se blíží! | Fotila Amálie

Miloslav L